SPECUSTAWA O PRZECIWDZIALANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA

SPECUSTAWA O PRZECIWDZIALANIU ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych weszła w życie 8 marca 2020 r.

W ustawie znalazły się odniesienia m.in. do: prawa pracy, zamówień publicznych, prawa budowlanego, zasad świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązków jednostek samorządu terytorialnego, usług turystycznych i hotelarskich, usług przewozików, prawa farmaceutycznego, prawa o szkolnictwie zyższym i nauce.

Obowiązujący tekst ustawy dostępny jest na stronach sejmowych, tutaj link.

 

Zobacz również: