Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

KORONAWIRUS

PRAWO PRACY A KORONAWIRUS

W specustawie o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa znalazły się dwa bezpośrednie odniesienia do prawa pracy. Dotyczą zalecanych form pracy oraz wsparcia dla pracujących rodziców.

Praca zdalna
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas pracy zdalnej, tj. pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Przysługuje rodzicom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. Warunkiem jest zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa. Zasiłek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż 14 dni.