Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

KORONAWIRUS

ZUS W DOBIE KORONAWIRUSA

Prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trwają. W projekcie ustawy pomocowej przewidziane są udogodnienia w płatnościach składek ZUS.  Tymczasem przypominamy o dotychczas obowiązujących przepisach przewidujących wsparcie dla przedsiębiorców w obliczu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może wnioskować o:

  • odroczenie terminu płatności składek
  • układ ratalny
  • umorzenie należności  

Należy zwrócić uwagę, że wnioski rozpatrywane są indywidualnie i samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie daje gwarancji udzielenia tych ulg. Nie skutkuje też zawieszeniem postępowania egzekucyjnego.

17 marca ZUS wprowadził uproszczone formy pomocy, które obejmują:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r.,
    i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Formularze do wniosków, szczegóły postępowania dostępne na stronie ZUS.