Bieluk i PartnerzyWiększościowy wspólnik w zarządzie spółki z o.o. a umowa o pracę -

Co nowego w prawie

 • Większościowy wspólnik w zarządzie spółki z o.o. a umowa o pracę

  Czy wspólnik większościowy, pełniący funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ostatnio w literaturze pojawiły się stanowiska kwestionujące taką możliwość.
 • W 2010 roku przedsiębiorcy zapłacą niższe składki do ZUS

  Wysokość składek na ZUS jest uzależniona od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2010 roku wynosi 3 146,00 zł.
 • Zmiany w Prawie Pracy w 2010 r.

  1 stycznia 2010 r. pracownice, oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego, będą mogły skorzystać z dobrowolnego, dodatkowego urlopu. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił w latach 2010 i 2011 – do 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz do 3 tygodni w sytuacji urodzenia dwojga lub więcej dzieci ...
 • Sposób na niższe podatki- czyli zakładamy spółkę komandytową

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest niedocenianym przez przedsiębiorców sposobem udziału w obrocie gospodarczym. Podczas gdy wybór tej formy umożliwia wspólnikom nie tylko ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym, ale i zaoszczędzenie na podatkach.
 • Podwykonawcy nie otrzymają wynagrodzenia

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zawarta w formie innej niż pisemna, jest nieważna. Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne sformułowane przez Sąd Okręgowy w Opolu, w którym sąd wyraził wątpliwość co do konstytucyjności przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane. Swoje ...
 • Zmiany w podatku dochodowym w 2010 r.

  Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, jednak nie wpłyną one w sposób istotny na dotychczasowe zasady rozliczeń przedsiębiorców.
 • Kto pierwszy ten lepszy

  Dnia 16 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. III CZP 80/09), w której stwierdził, że sąd, rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, jest związany stanem istniejącym z chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu. Dodał, że bez znaczenia pozostaje kwestia ewentualnej zmiany stanu ...
 • Skuteczność jednoosobowej reprezentacji, gdy umowa spółki przewiduje reprezentację wieloosobową

  Niezwykle istotnym etapem w procesie zawierania umowy jest upewnienie się, czy osoba zaciągająca w imieniu kontrahenta zobowiązanie jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, na rzecz którego działa. Bowiem konsekwencje podpisania umowy przez osobę nieumocowaną są daleko idące, a najpoważniejszą z nich jest nieważność zawartej umowy.
 • Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia

  Minimalne wynagrodzenie za pracę jest stawką wyjściową przy naliczaniu wielu świadczeń pracowniczych. Od 1 stycznia 2010 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1317,00 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pierwszym roku pracy zawodowej otrzyma co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli kwotę 1053,60 zł.
 • Rewolucja w procedurze cywilnej

  1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne postępowanie upominawcze. Ten nowy rodzaj postępowania odrębnego stwarza możliwość wniesienia pozwu o zapłatę przez Internet.