Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Wspólnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku od pożyczek udzielonych spółce

16 czerwca 2011 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt. C-212/10), w którym stwierdził, że nałożenie w latach 2007-2008 podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki udzielanej spółce przez jej wspólników było niezgodne z prawem wspólnotowym.

Przypomnijmy, że pożyczki od wspólnika (udziałowca) korzystały ze zwolnienia z podatku  w okresie od dnia przystąpienia Polski do UE do 2006 r. Dnia 1 stycznia 2007 r. polski ustawodawca wprowadził obowiązek odprowadzanie tego podatku, by z końcem 2008 r. ponownie go uchylić. W latach 2007 – 2008 pożyczki takie traktowane były jako zmiana umowy spółki, w związku z czym podlegały opodatkowaniu według stawki 0,5 %. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że państwo członkowskie, które raz rezygnuje z pobierania podatku kapitałowego od określonych czynności, nie ma możliwości, by go później ponownie przywrócić, gdyż stanowi to naruszenie dyrektywy. Po wstąpieniu do UE Polska miała prawo utrzymać opodatkowanie tej czynności, jednak z prawa tego nie skorzystała, dlatego wprowadzanie go w późniejszym czasie jest niezgodne z prawem wspólnotowym.
 
Podsumowując, jeżeli spółka odprowadzała podatek PCC od pożyczek udzielanych jej przez wspólników w latach 2007 – 2008, uprawniona jest do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty tego podatku. Urzędy Skarbowe, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości powinny uwzględniać te wnioski i zwracać nadpłacony podatek. Natomiast w przypadku podatników, którzy złożyli już takie wnioski, ale postępowanie w ich sprawie zakończyło się negatywnie, mają oni prawo ubiegać się o wznowienie takich postępowań, powołując się na zapadły przed Trybunałem Sprawiedliwości wyrok.