Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego nawet gdy majątek spółki cywilnej obejmuje nieruchomość

10 czerwca 2011 r. Sąd Najwyższy, w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, w której stwierdził, że Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. (sygn. akt III CZP 135/10)

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego rozstrzyga rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie w przedmiocie formy, w jakiej ma nastąpić wypowiedzenie udziału wspólnika ze spółki cywilnej, w której majątek wspólników obejmuje nieruchomość albo prawo użytkowania wieczystego.

 

Przed podjęciem uchwały nie było jednoznaczne, czy wypowiedzenie takiego udziału wymaga formy aktu notarialnego, czy też, dla wywołania skutku prawnego w postaci wykreślenia w księdze wieczystej wspólnika, który wypowiedział udział, wystarczająca jest forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. Sąd Najwyższy ostatecznie podzielił drugie stanowisko.