Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Związkowcy zatrudnieni na czas określony mogą domagać się przywrócenia do pracy

Od dnia 28 lipca 2011 r., związkowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, będą mogli domagać się przywrócenia do pracy, w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2010 roku (sygn. akt P 4/10).

Przed nowelizacją, jedynie związkowcy zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, mieli prawo do ubiegania się o przywrócenie do pracy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.  Działacze związkowi zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, byli natomiast w takiej sytuacji uprawnieni wyłącznie do żądania odszkodowania. Taka regulacja została jednak uznana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 lipca 2010 r. za niezgodną z Konstytucją.