Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

W 2010 roku przedsiębiorcy zapłacą niższe składki do ZUS

Wysokość składek na ZUS jest uzależniona od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2010 roku wynosi 3 146,00 zł.

Podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód, stanowi 60 % prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 2010 r. jest to więc kwota 1 887,60 zł. W związku z tym w 2010 przedsiębiorcy zapłacą składki wynoszące co najmniej:
•   368,46 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
•   46,25 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
•   113,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
•   46,25 zł – na Fundusz Pracy.