Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zmiany w Prawie Pracy w 2010 r.

1 stycznia 2010 r. pracownice, oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego, będą mogły skorzystać z dobrowolnego, dodatkowego urlopu. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił w latach 2010 i 2011 – do 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz do 3 tygodni w sytuacji urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pracownica, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, może złożyć wniosek o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.

Od 1 stycznia 2010 r. nowym uprawnieniem będzie urlop ojcowski, zupełnie nie związany z urlopem przysługującym matce. W latach 2010-2011 będzie przysługiwał w wymiarze 1 tygodnia.  Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, pracownik – ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek.