Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Jednostronne ujawnianie informacji handlowych a zakaz porozumień ograniczających konkurencję

P. Korycińska, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 3(3)