Licencja wygasła a książki zalegają w magazynie wydawcy

Zdecydowana większość papierowych książek pojawia się na rynku na podstawie licencji, którą autorzy udzielają wydawcom. Licencje na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, które wyprodukuje wydawcanajczęściej udzielane są na czas określony, na przykład na 5 lat. Co jednak w sytuacji, gdy licencja wygasła, a w magazynach wydawcy pozostają niesprzedane książki?

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne chroni twórców

Na pierwszy rzut oka wydaje się , że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 51 ust. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym przepisem wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium RP. Oznacza to, że od momentu wprowadzenia książki do obrotu, na jej dalszą odsprzedaż nie potrzebna jest zgoda autora.

W interesie wydawcy byłoby zatem uznanie, że już samo wyprodukowanie egzemplarza i zaoferowanie go do sprzedaży stacjonarnie bądź online stanowi wprowadzenie do obrotu skutkujące wyczerpaniem prawa. Niestety tak nie jest. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przede wszystkim chroni twórców. Art. 6. określa, jak należy rozumieć wprowadzenie utworu do obrotu. Samo wystawienie książek na półki sklepowe nie wyczerpuje tej definicji. Wprowadzenie utworu do obrotu to publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności. W związku z tym, sprzedaż pozostałych w magazynie egzemplarzy po wygaśnięciu licencji, będzie stanowić naruszenie praw autorskich przysługujących twórcy.

Kluczowe zapisy w umowie licencyjnej

Powyższe rozważania są szczególnie istotne dla wydawców, jeśli w ich magazynach pozostaje znaczna liczba wyprodukowanych egzemplarzy. Brak możliwości sprzedaży powoduje, że koszty poniesione przy produkcji nie zrekompensują się. Z punktu widzenia wydawcy niezwykle ważne więc jest, aby w umowie licencji zapewnić możliwość sprzedaży egzemplarzy wyprodukowanych przed wygaśnięciem umowy.

aplikant radcowski Ewa Bieroza

Zobacz również: