Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Glosa do wyroku s. apel. z dnia 2 lutego 2011 r., VI ACa 907/10

P. Korycińska, A. Piszcz, LEX/el. 2012, LEX nr 149259