Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Nowa platforma do zgłaszania naruszeń prawa ochrony konkurencji

10 grudnia 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił nową platformę internetową, za której pośrednictwem można anonimowo przekazać informacje do UOKiK o występujących naruszeniach prawa konkurencji. Za pomocą strony internetowej: https://report.whistleb.com/pl/uokik każdy może powiadomić UOKiK o antykonkurencyjnych działaniach. Wskazana powyżej platforma internetowa uzupełnia dotychczas dostępne kanały komunikacji z UOKiK: anonimowe…

więcej

Nie zapominajmy o RODO nawet w okresie Świąt!

W dniu 17 grudnia 2019 r. PUODO przedstawił stanowisko w zakresie przetwarzania danych adresatów kartek świątecznych. PUODO uznał, że przy okazji składania życzeń świątecznych klientom czy kontrahentom dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. imienia i nazwiska adresata, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej. Przyjęto, że uprzejmy gest ze strony nadawcy nie…

więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyny, która leżała u podstaw nałożenia kary porządkowej na pracownika

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w wyroku (sygn. akt: I PK 125/18) potwierdził stanowisko judykatury, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które na pracownika została nałożona kara porządkowa. Takie rozwiązanie można…

więcej

Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe również na odległość

Od 3 września 2019 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jak wynika z dodanego art. 2341 k.s.h., wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników może obejmować w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym (telezgromadzenie)…

więcej

Nowy portal internetowy www.ukur.pl

Mamy przyjemność zaprezentować specjalistyczny portal internetowy www.ukur.pl. Jest to pierwsze takie miejsce w sieci, które w całości zostało poświęcone ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Strona podzielona jest na kilka działów, m.in.: orzecznictwo, opinie, studia przypadków. Stworzyliśmy również zakładkę, w której zebraliśmy wszystkie istotne akty prawne i wzory dotyczące kształtowania ustroju…

więcej

Prawo medyczne – nowe obowiązki od 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (czyli np. kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, protezy)….

więcej

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – mechanizmy dyscyplinujące niesolidnych dłużników

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ustawa o zatorach). Celem ustawy jest ograniczenie opóźnień w płatnościach na rzecz kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarantem utrzymywania dyscypliny płatniczej…

więcej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) funkcjonuje od 13 października 2019 roku. Rejestr służy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. CRBR jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz….

więcej

PPK – obowiązek przekazania wybranych danych osobowych pracownika do instytucji finansowej

W dniu 8 listopada 2019 r. Prezes UODO poinformował, iż w związku z obowiązkiem zawarcia przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową wiąże się wymóg przekazania tejże organizacji numeru telefonu oraz adresu e-mail pracownika. Przekazanie jest wymagane wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca będzie dysponował takimi danymi.  …

więcej

Obowiązkowy split payment

Mija pierwszy miesiąc obowiązywania przepisów, nakładających obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Przypomnijmy, że od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek zastosowania split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki: wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta…

więcej