Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK NA PIT PONOWNIE PRZESUNIĘTY!

Terminy wpłat pobranego przez płatników podatku zostały ponownie przesunięte. Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego przesunął termin zapłaty zaliczek na PIT na drugą połowę roku.  Przypomnijmy, że w ramach rozwiązań wprowadzonych…

więcej

Terminy procesowe i sądowe odwieszone. Sądy wznawiają prace

Do 15 maja 2020 r. na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. działalność sądów została ograniczona się do rozpoznawania spraw pilnych. Bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. 15 maja 2020 r. ogłoszono tzw. Tarczę Antykryzysową 3.0., ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań…

więcej

Opodatkowanie subwencji PFR

Opodatkowanie subwencji PFR wywoływało wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczać wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej. Subwencje PFR są neutralne podatkowo aż do czasu ich umorzenia. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) subwencje, dotacje oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub jako…

więcej

CZEKASZ NA ZWROT NADWYŻKI PODATKU VAT? TO MOŻE POTRWAĆ

Wystarczy uzasadnione podejrzenie organu podatkowego, aby wydłużył termin, w którym nastąpi zwrot nadwyżki podatku VAT. Taki, niekorzystny dla podatników wyrok, wydał Naczelny Sąd Administracyjny. Ustawa o podatku od towarów i usług określa termin na zwrot nadwyżki podatku VAT, o który ubiega się podatnik. Zwrot powinien nastąpić w trzech możliwych terminach:…

więcej

ODCISK PALCA TO ZBYT WIELE ŻEBY POTWIERDZIĆ CZAS PRACY

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił stanowisko, które potwierdza, że odciska palca to zbyt wiele, żeby potwierdzić czas pracy. Wskazał, że przepisy prawa pracy nie dają podstawy prawnej do przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników w celu rejestracji czasu pracy. Wykorzystanie odcisku palców czy tęczówki oka pracownika stanowi naruszenie podstawowych…

więcej

PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA BRAKI W REJESTRZE ZABYTKÓW. KOLEJNA WYGRANA KANCELARII

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania organów w zakresie nieprawidłowego prowadzenia rejestru zabytków. Takie rozstrzygnięcie, korzystne dla naszego Klienta, wydał Sąd w sprawie dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku użytku publicznego. Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała architekta – powoda w sporze z jedną z gmin miejskich….

więcej

PRZEDSIĘBIORCO, UWAŻAJ KTO PIJE TWOJĄ KAWĘ!

. Firmowa kawa to standard u wielu pracodawców. Dotychczas, zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych, wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zakup artykułów spożywczych, mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od tego kto z nich korzystał. Nie stanowiło różnicy czy kawę piją pracownicy czy zleceniobiorcy. Niestety pojawiła się nowa,…

więcej

WAKACJE KREDYTOWE POD LUPĄ PREZESA UOKiK

Ze względu na obecną sytuację kryzysową, wakacje kredytowe stały się jedną z popularnych form wsparcia finansowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Pojawiające się wątpliwości związane z wakacjami kredytowymi wyjaśnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stanowisku z 22 kwietnia 2020r. w sprawie skutków zawierania aneksów dotyczących odroczenia…

więcej

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE W NOWYCH BUDYNKACH DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH OPERATORÓW

Zmiany w ustawie o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych gwarantują dostęp do instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach dla wszystkich zainteresowanych operatorów.  To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, jak również dla mieszkańców tych budynków, ponieważ poszerzy ofertę dostawców. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w…

więcej

NARESZCIE DOSTĘPNE OBJAŚNIENIE PODATKOWE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po ponad roku niepewności, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak prawidłowo rozliczać koszty podatkowe dotyczące nabycia, zbycia, eksploatacji oraz korzystania z samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzone ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o…

więcej