Nowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca odszkodowania OC za naprawę pojazdu

1 lipca 2024

W maju Sąd Najwyższy wydał uchwałę dotyczącą wysokości odszkodowania OC za naprawę pojazdu, która powinna zmienić dotychczasowe praktyki ubezpieczycieli.  Uchwała była odpowiedzią na pytanie Rzecznika Finansowego sprowokowane rozbieżnościami w praktykach ustalania odszkodowania OC za naprawę pojazdu.

Rzecznik Finansowy miał wątpliwość, czy zakład ubezpieczeń może ustalić wysokość odszkodowania z uwzględnieniem ulg i rabatów na usługi naprawcze oraz części zamienne, dostępne u współpracujących z zakładem podmiotów gospodarczych. Chodziło o to, czy poszkodowany ma obowiązek zapobieżenia zwiększeniu szkody i współdziałania z ubezpieczycielem przy wykonaniu zobowiązania.

Praktyki ubezpieczycieli

Często ubezpieczyciele nakazują poszkodowanym naprawy lub zakup części w określonych punktach, co skutkuje obniżeniem odszkodowań dzięki wynegocjowanym ulgom i rabatom. W efekcie, poszkodowani otrzymują odszkodowania znacznie niższe od rzeczywistych kosztów napraw, co prowadzi do zrozumiałego niezadowolenia.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Nowa uchwała Sądu Najwyższego jasno określa, że poszkodowany ma prawo decydować o sposobie naprawy pojazdu. Ubezpieczyciele nie mogą zatem narzucać korzystania z określonych warsztatów. W konsekwencji wysokość odszkodowania OC za naprawę pojazdu powinna być  adekwatna do rzeczywistych kosztów naprawy, niezależnie od dostępnych ulg i rabatów.

Odszkodowanie a poniesione koszty naprawy

Jeśli poszkodowany poniósł już koszty naprawy pojazdu, odszkodowanie OC za naprawę pojazdu powinno odpowiadać rzeczywistym kosztom, chyba że są one oczywiście nieuzasadnione. W takiej sytuacji poszkodowany nie może uzyskać odszkodowania, które prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia.

Jak podkreślił SN, wysokość odszkodowania OC za naprawę pojazdu nie powinna zależeć od ulg i rabatów możliwych do uzyskania przez poszkodowanego od współpracujących z ubezpieczycielem podmiotów. Nakaz wykonywania napraw w konkretnych warsztatach jest niezgodny z przepisami. Poszkodowany ma prawo decydować, gdzie i w jaki sposób naprawić pojazd. Propozycja warsztatu przez ubezpieczyciela powinna być jedynie opcją, a nie obowiązkiem. Ubezpieczyciel nie może więc narzucać korzystania z określonego warsztatu.

Odszkodowanie a przyszłe koszty naprawy

Jeżeli poszkodowany nie poniósł jeszcze kosztów naprawy, odszkodowanie OC za naprawę pojazdu powinno odpowiadać przeciętnym kosztom naprawy na lokalnym rynku. Owszem koszty mogą uwzględniać dostępne ulgi i rabaty, chyba że skorzystanie z nich jest sprzeczne z uzasadnionym interesem poszkodowanego. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji ubezpieczyciel może brać pod uwagę ulgi i rabaty przy wypłacie odszkodowania. Nie ma bowiem pewności, czy naprawa zostanie wykonana.

Podsumowanie

Uchwała Sądu Najwyższego z 8 maja 2024 r. stanowi ważny krok w ochronie praw poszkodowanych. Poszkodowani mają pełne prawo do wyboru miejsca i sposobu naprawy swojego pojazdu. Odszkodowanie OC za naprawę pojazdu powinno być zgodne z rzeczywistymi kosztami, bez narzucania ulg i rabatów przez ubezpieczyciela.

radca prawny, mediator sądowy Przemysław Radziwon

Zobacz również: