Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Własność intelektualna pod ochroną wyspecjalizowanych sądów

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła od lipca nową kategorię spraw sądowych – sprawy własności intelektualnej. Co za tym idzie, powołano również nowe, wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej, które działają przy czterech sądach okręgowych w Gdańsku, Lublinie, Warszawie i Poznaniu i dwóch sądach apelacyjnych w Warszawie i Poznaniu.   Do tej pory,…

więcej

Biała lista podatników VAT – zmiany od lipca

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmianami objęta została…

więcej

Jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wybrać?

Wspólnym celem wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych  jest uniknięcie upadłości dłużnika, poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a jednocześnie zaspokojenie wierzycieli w stopniu wyższym, niż w przypadku, gdyby miało dojść do upadłości dłużnika. Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego nie jest łatwy i należy do dłużnika. W toku postępowania, sąd nie może zmienić wniosku…

więcej

Zmiany w uldze na złe długi. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Kolejna zmiana przepisów podatkowych wprowadzona Tarczą Antykryzysową 4.0. dotyczy ulgi za złe długi.Dotychczas, z ulgi na złe długi mogli skorzystać podatnicy, którzy nie uzyskali należności od kontrahentów w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub rachunku.  Skrócony termin Nowy art. 52w ustawy o…

więcej

Podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany podatkowe. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może odliczyć więcej darowizn. Tarcza 4.0 umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazanych na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami…

więcej

Nowa interpretacja podatkowa dotycząca trwałej zabudowy meblowej

Minister Finansów wydał 27 maja 2020 r. nową interpretację w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niewątpliwie na kształt nowego stanowiska wpłynęło orzecznictwo ukształtowane po wydaniu w 2014 r. ogólnej interpretacji podatkowej w tym zakresie. …

więcej

Erolnik.pl obowiązkowy portal ogłoszeń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił 12 czerwca 2020 r. obowiązkowy portal ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości rolnych – erolnik.pl. Zarówno z punktu widzenia zbywcy nieruchomości rolnej jak i kupującego, obowiązek korzystania z portalu ma istotne znaczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zbycie nieruchomości rolnej obwarowane jest wieloma…

więcej

Skutki kolejnego obniżenia stóp procentowych

Za nami kolejne już w tym roku obniżenie stopy referencyjnej NBP. Rada Polityki Pieniężnej NBP obniżyła wysokość stopy referencyjnej (stopy procentowej) o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10 %. Jakie są skutki obniżenia stóp procentowych ? Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wartość odsetek ustawowych (kapitałowych) oraz odsetek…

więcej

„Wakacje kredytowe” już w sądzie

Ze względu na obecną sytuację kryzysową, „wakacje kredytowe” stały się jedną z popularnych form wsparcia finansowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Niestety, udzielając „wakacji kredytowych” Banki próbowały wpleść w treść aneksów postanowienia, zgodnie z którymi kredytobiorcy potwierdzali wysokość zadłużenia względem Banku. Przed ryzykownymi zapisami w aneksach do umów…

więcej

Nowy JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców od października

W związku z panującą w kraju sytuacją zagrożenia COVID-19, termin wejścia w życie przepisów zobowiązujących do składania JPK_VAT został ujednolicony dla wszystkich przedsiębiorców. Nowa struktura, zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 4.0, zacznie obowiązywać czynnych podatników VAT od 1 października 2020 r. Nowy plik JPK_VAT zastąpi dotychczas obowiązujące: plik JPK_VAT oraz deklarację…

więcej