Bieluk i PartnerzyOdwołany stan epidemii a działalność B+R -

Co nowego w prawie

 • Odwołany stan epidemii a działalność B+R

  Na czas trwania stanu epidemii ustawodawca zdecydował się wprowadzić możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową. Chodziło o wydatki ponoszone na działalność B+R prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Z takiego odliczenia od dochodu mogli korzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych ...
 • Ubezpieczenie na życie członka zarządu jako koszt podatkowy

  Z najnowszych interpretacji wynika, że możliwe jest zaliczenie do koszów podatkowych składek na ubezpieczenie na życie członka zarządu – zarówno w części ubezpieczeniowej, jak i co do zasady, inwestycyjnej. Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor KIS. Wskazał, że wykupione ubezpieczenie na życie członka zarządu jest ekwiwalentem za wykonywaną pracę na rzecz spółki. ...
 • Dyrektywa Omnibus - lepsza ochrona konsumentów, nowe obowiązki przedsiębiorców

  Unijna dyrektywa Omnibus to kolejny krok w celu wzmocnienia skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich. Co za tym idzie przedsiębiorcy muszą przygotować się do spełnienia kolejnych obowiązków. Na wdrożenie  założeń dyrektywy do krajowego porządku prawnego Polska miała czas do 28 maja 2022 roku. Jak na razie projekt ustawy o  zmianie ustawy o ...
 • Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to baza danych, która ma umożliwić zebranie informacji na temat źródeł ogrzewania budynków w Polsce. Docelowo CEEB ma być narzędziem wspierającym likwidację starych kotłów grzewczych powodujących emisję szkodliwych substancji. W oparciu o zgromadzone dane organy mają wyznaczyć kierunki prowadzonej polityki niskoemisyjnej. Obywatele zyskają natomiast łatwy ...
 • Polecamy publikacje dostępne w serwisie zamowieniapubliczne.bieluk.pl

  Zainteresowanym zamówieniami publicznymi polecamy publikacje dostępne w  naszym serwisie tematycznym: zamowieniapubliczne.bieluk.pl: Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Wojna jako podstawa zmiany wynagrodzenia w umowie o zamówienie publiczne – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Przyspieszenie procedur konkurencyjnych w obliczu wojny ...
 • Wygrana przed KIO. Zarzuty o rażąco niską cenę odparte.

  Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu dwudniowej rozprawy, wydała korzystny dla naszego Klienta wyrok, którym oddaliła odwołanie konkurenta. W postępowaniu reprezentowaliśmy przystępującego do postępowania po stronie zamawiającego. Klientowi, z pomocą naszych prawników, udało się odeprzeć zarzuty konkurenta o rażąco niskiej cenie w złożonej ofercie, manipulowaniu cenami ofertowymi oraz zarzuty dotyczące niespełniania ...
 • Czy potrącenie wierzytelności jest bezpieczne? Wskazówki dla przedsiębiorców

  Potrącenie lub umowna kompensata to powszechna wśród przedsiębiorców praktyka regulowania wzajemnych wierzytelności. Czy jednak, po dokonaniu potrącenia, można być spokojnym, że kontrahent nie uzyska wyroku zasądzającego na jego rzecz roszczenie objęte tym potrąceniem?  Niestety takiej gwarancji nie ma. Obowiązujący od listopada 2019 r. przepis art. 203 § 1 i 2 ...
 • Darowizna środka trwałego na rzecz organizacji pożytku publicznego a wysokość odliczenia od dochodu

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał niedawno korzystną interpretację indywidualną w sprawie wysokości odliczenia od dochodu darowizny środka trwałego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Potwierdził, że podatnicy, którzy dokonują darowizny zamortyzowanego środka trwałego, uprawnieni są do podwójnego zmniejszenia obciążeń podatkowych. Sprawa, którą zajmował się Dyrektor KIS dotyczyła spółki, która wchodzi w ...
 • Nietypowy wyrok w sprawie „frankowej”

  Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał nietypowy wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Sąd nie uznał całej umowy za nieważną, a jedynie niektóre jej postanowienia. To nieszablonowe rozstrzygnięcie pokazuje, jak istotne w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim jest kształtowanie roszczenia w oparciu o roszczenia ewentualne. W pozwie ...
 • Kolejny projekt ustawy o ochronie sygnalistów

  Prace nad polską ustawą o ochronie sygnalistów wciąż w toku. Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą ochrony sygnalistów, Polska miała obowiązek wdrożyć krajowe przepisy wykonawcze do 17 grudnia 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 12 kwietnia br. kolejny projekt ustawy. Pierwszy projekt polskiej ustawy pojawił się w październiku 2021 r. W ...