Bieluk i PartnerzyW 2024 limity płatności gotówkowych pozostają bez zmian -

Co nowego w prawie

 • W 2024 limity płatności gotówkowych pozostają bez zmian

  18 stycznia 2024
  Nowy Rok to niewątpliwie czas zmian, nie tylko tych życiowych, lecz także przepisów prawnych. Przedsiębiorcy wraz z końcem zabawy sylwestrowej zmuszeni są do odnalezienia się w nowych realiach prawnych podyktowanych natłokiem zmian w polskim ustawodawstwie. Jednak tym razem mogą odetchnąć z ulgą. W 2024 roku nie zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia ...
 • Kolejna wygrana klienta Kancelarii przed KIO

  17 stycznia 2024
  Nasza kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą. Tym razem KIO wydała korzystny dla naszego klienta wyrok, którym oddaliła odwołanie konkurenta. W postępowaniu reprezentowaliśmy przystępującego do postępowania po stronie zamawiającego. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Klient, z naszą pomocą, złożył natomiast sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania. W toku postępowania ...
 • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

  11 stycznia 2024
  Jednym z celów, jaki towarzyszył pomysłodawcom nowelizacji ustawy planistycznej jest umożliwienie obywatelom udziału w tworzeniu przepisów regulujących kwestie planowania przestrzennego. Z tego też powodu do ustawy planistycznej dodano rozdział zatytułowany „Partycypacja społeczna”. Wyodrębnienie przepisów dotyczących partycypacji społecznej jako osobnego rozdziału ma na celu podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami i ...
 • Zawód psychoterapeuty częściowo uregulowany

  6 stycznia 2024
  Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy dotyczące częściowej regulacji zawodu psychoterapeuty. Wskazują przede wszystkim czym psychoterapia jest i jakie kwalifikacje muszą posiadać osoby, które chcą świadczyć tego typu usługi. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zawód psychoterapeuty doczekał się częściowego uregulowania. Oto ...
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego – możliwość czy konieczność?

  18 grudnia 2023
  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów inwestora na terenie budowy.  Obecność inspektora nadzoru na budowie zależy więc od decyzji inwestora. Ustawodawca jednak przewiduje wypadki, kiedy jego ustanowienie jest obowiązkowe.    Jakie czynności wykonuje inspektor nadzoru inwestorskiego? Ocenia zgodność realizowanych prac z ...
 • Za co odpowiada członek rady nadzorczej?

  4 grudnia 2023
  W doktrynie i orzecznictwie znajdziemy wiele informacji na temat odpowiedzialność członków zarządu. Rzadziej podnoszony jest temat odpowiedzialności członków rady nadzorczej, a to przecież kluczowy organ nadzoru nad wszystkimi dziedzinami działalności spółki. Co więcej, posiada bardzo istotne obowiązki wspierające jej prawidłowe funkcjonowanie. Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę Przepisami, które ustanawiają odpowiedzialność m.in. ...
 • Ochrona danych osobowych w aplikacjach mobilnych. Poradnik dla deweloperów

  27 listopada 2023
  Według powszechnie dostępnych źródeł na początku 2022 r. istniało ponad 6 mln aplikacji mobilnych. W zasadzie każda z nich gromadzi jakieś informacje o swoich użytkownikach. Rolą twórców aplikacji jest zapewnienie zgodności produktu z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  Deweloperzy muszą sprostać wymogom wynikającym wprost z przepisów prawa oraz tym, które ...
 • Obowiązek korzystania z e-doręczeń. Kogo dotyczy i jakie terminy obowiązują?

  20 listopada 2023
  Od 30 grudnia 2023 r. organy administracji rządowej i samorządowej, osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, a także nowi przedsiębiorcy wpisywani do Krajowego Rejestru Sądowego będą mieli obowiązek korzystania z e-doręczeń.  E-doręczenia to nowoczesna forma komunikacji, której celem jest usprawnienie procesów administracyjnych. Dzięki e-doręczeniom podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać ...
 • Co dzieje się z wierzytelnością, gdy dłużnik jest w restrukturyzacji?

  15 listopada 2023
  Coraz częściej dłużnicy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością decydują się na restrukturyzację. Jakie możliwości ma wtedy wierzyciel? Czy może dochodzić spłaty swoich wierzytelności?   Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego    Wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są co do zasady objęte układem. Układ obejmuje w szczególności: wierzytelności ...
 • ESG - coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało rozszyfrować ten skrót

  13 listopada 2023
  E jak environmental – środowiskowy, S jak social – społeczny. G oznacza corporate governance czyli ład korporacyjny. Do tej pory obeznane ze skrótem ESG były przede wszystkim duże spółki notowane na giełdzie, zobowiązane do raportowania niefinansowego na mocy ustawy o rachunkowości. Ujednolicony standard raportowania zrównoważonego rozwoju ESG to obszar raportowania dotyczący podejmowanych przez spółkę działań, które wpływają na ...