Bieluk i PartnerzyCo nowego na ukur.pl? -

Co nowego w prawie

 • Co nowego na ukur.pl?

  Na stronie ukur.pl, gdzie jest „prawie wszystko o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego” pojawiły się nowe artykuły i ciekawe opracowania. Sprzedaż nieruchomości rolnych z wolnej ręki w toku postępowania upadłościowego Zgoda na zbycie nieruchomości rolnej w toku postępowania upadłościowego  Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej w świetle przepisów UKUR  NSA weryfikuje decyzję ...
 • Nowości na prawopracy.bieluk.pl

  Pracodawców zapraszamy na naszą stronę tematyczną prawopracy.bieluk.pl.  Najświeższe artykuły z zakresu stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie: Praca zdalna i kontrola trzeźwości – zmiany w przepisach Rezygnacja z utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023r Nowe świadectwo pracy z nową datą  
 • Nowości na zamowieniapubliczne.bieluk.pl

  Polecamy nowości na naszej stronie tematycznej dedykowanej zamawiającym i wykonawcom zamowieniapubliczne.bieluk.pl W najnowszych artykułach piszemy o tym: Czy zerowa wycena w kosztorysie ofertowym jest dopuszczalna? Czy odrzucony wykonawca może kwestionować wybór innej oferty? Czy konieczna jest zmiana wysokości zabezpieczenia w przypadku waloryzacji wynagrodzenia? Kto zdobywa doświadczenie podczas wykonywania zamówienia – ...
 • Dofinansowanie do rejestracji znaków towarowych dla MŚP

  Od 23 stycznia 2023 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terytorium państw członkowskich UE, mogą wnioskować o dofinansowanie do rejestracji znaku towarowego w ramach Funduszu MŚP. Fundusz MŚP to program realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Dofinansowanie polega na uzyskaniu bonu, który umożliwia częściowy ...
 • Wsparcie w zakresie maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej – korzystne zmiany dla najemców

  Z maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej mogą skorzystać również najemcy, którzy nie mają podpisanej umowy bezpośrednio ze sprzedawcą energii elektrycznej. Dotychczasowe kłopoty najemców z wysokimi opłatami za energię niwelują nowe przepisy. Od 1 grudnia 2022 r. w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z maksymalnej ceny sprzedaży energii ...
 • Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży. Klienci czujni, kary wysokie

  Przepisy wdrażające dyrektywę Omnibus, dyrektywę towarową i dyrektywę cyfrową obowiązują już od kilku dni. Przedsiębiorcy różnie podeszli do realizacji nowych obowiązków. Tam, gdzie zmiany polegały na wprowadzeniu odpowiednich postanowień do regulaminów sklepów, poszło lepiej. Tam, gdzie wdrożenie zmiany wymagało zmian pewnych mechanizmów działania sklepów, wciąż widać niedociągnięcia. Nieprawidłowości skrupulatnie wyłapują ...
 • Wsparcie w zakresie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

  Od 1 grudnia 2022 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh (bez podatku). W tym celu należy złożyć sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii ...
 • Podatkowe spory wokół nieruchomości niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Od lat toczy się spór czy sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę skutkuje uznaniem ich za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli tak, należałoby przyjąć, że nieruchomość powinna podlegać opodatkowaniu według najwyższych stawek podatku od nieruchomości. Z takim podejściem nie zgadzają się oczywiście podatnicy. Po ich stronie stanął również Naczelny ...
 • Przedsiębiorca w wojennej rzeczywistości. Jak uniknąć naruszenia sankcji?

  Europa sukcesywnie nakłada na Rosję i Białoruś kolejne sankcje. Za nami już osiem pakietów sankcyjnych, a w mediach co chwilę pojawiają się nowe szacunki, jak wiele Rosja już przez nie straciła i jeszcze straci.  Z punktu widzenia europejskich przedsiębiorców równie dotkliwe może okazać się naruszenie sankcji, a o to – ...
 • Ważne zmiany w Pzp. Szerszy zakres waloryzacji wynagrodzenia

  Aktualna sytuacja gospodarcza, która jest efektem konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz galopującej inflacji, stała się powodem masowego występowania przez wykonawców o podwyższenie wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawowych bądź umownych klauzul waloryzacyjnych. Nadchodzące zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzą szerszy zakres waloryzacji wynagrodzenia, aby pomóc zamawiającym i wykonawcom elastycznie dostosować się do ...