Bieluk i PartnerzySprzedajesz budynek? Nie zapomnij o świadectwie charakterystyki energetycznej! -

Co nowego w prawie

 • Sprzedajesz budynek? Nie zapomnij o świadectwie charakterystyki energetycznej!

  Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, na podstawie którego możemy określić zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną oraz określić możliwości obniżenia kosztów utrzymania budynku. Wprowadzenie obowiązku jego posiadania ma na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Sporządzenie świadectwa wymaga przeprowadzenia szczegółowej ...
 • Zmiany w mediacji. Czy będzie łatwiej?

  Już 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów dotyczące mediacji. Czekają na nie zarówno pełnomocnicy, jak i sądownictwo.  Ustawodawca przewidział bowiem nowe narzędzie, które pozwala objąć jedną ugodą różne postępowania, a także roszczenia nieobjęte pozwami. Doświadczenie pokazuje, że strony rozważając mediację przede wszystkim są zainteresowane jednoczesnym rozwiązaniem ...
 • Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych – kiedy i w jakiej wysokości?

  Od 2019 roku obowiązują przepisy, które pozwalają podatnikom CIT na rozpoznawanie w kosztach podatkowych tzw. hipotetycznych odsetek, związanych z finansowaniem własnym spółki.  Hipotetyczne odsetki to te, które spółka musiałaby zapłacić, gdyby w miejsce finansowania własnego, korzystała z finansowania zewnętrznego. W przypadku, gdy: do spółki zostaną wniesione dopłaty, w trybie i ...
 • Reklamujesz wyroby medyczne? Zweryfikuj swoje treści przed 30 czerwca!

  Reklamujesz wyroby medyczne lub usługi z wykorzystaniem wyrobów medycznych? Tylko do 30 czerwca 2023 r. masz czas na dostosowanie udostępnianych przez siebie treści do nowych zasad związanych z reklamą wyrobów medycznych. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują istotne ograniczenia związane z reklamą wyrobów medycznych. Do 30 czerwca 2023 r. podmioty ...
 • Frankowicze też mogą zgłosić zarzut zatrzymania środków należnych bankowi

  W sądach jest nadal ogrom spraw frankowych. Wydaje się, że wszystko jest już przesądzone, a jednak ciągle pojawiają się nowe problemy. Od jakiegoś czasu banki skutecznie podnoszą zarzut zatrzymania. Jeżeli umowa jest nieważna, strony są zobowiązane zwróci sobie nawzajem otrzymane świadczenia. Bank ma prawo do zwrotu kwoty kredytu a kredytobiorca ...
 • Przedsiębiorco, wytworzyłeś nowy odpad? Pamiętaj o zaktualizowaniu wpisu w rejestrze BDO

  Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to zintegrowany system teleinformatyczny, funkcjonujący od 24 stycznia 2018 r. Przez pięć lat funkcjonowania systemu przedsiębiorcy zdążyli przyzwyczaić się do wynikających z niego obowiązków. Bywa jednak, że zapominają o jednym z nich – obowiązku złożenia wniosku aktualizacyjnego w przypadku ...
 • TSUE rozstrzygnął - ładowanie auta elektrycznego to sprzedaż towaru

  TSUE rozstrzygnął ważną dla polskiej branży elektromobilności kwestię podatkową. Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął spór w sprawie polskiego podatnika, który zamierzał odpłatnie udostępniać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Podatnikowi zależało na tym, żeby uznać ładowanie samochodów elektrycznych za świadczenie usług. Podatnik wskazał, że przedmiotem transakcji jest szereg czynności, takich ...
 • Wyrok TSUE – Gminy nie są podatnikami VAT w zakresie realizacji inwestycji OZE ze środków UE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 30 marca 2023 r. wydał wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem VAT gmin realizujących inwestycje OZE z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. TSUE stanął na stanowisku, że w przedmiotowym zakresie gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji wyrok TSUE stanowi podstawę do składania korekt deklaracji podatkowych bądź wznowienia postepowań podatkowych przez gminy. 
 • Wysyłasz prośby o opinie do swoich klientów? Upewnij się, czy masz do tego prawo.

  Opinie klientów stanowią ważne źródło informacji pozwalających przedsiębiorcom wsłuchiwać się w potrzeby ich klientów i na ich bazie ulepszać świadczone usługi lub oferowane produkty.  Dotychczasowe działania przedsiębiorców związane z wysyłką próśb o wystawienie opinii w większości kwalifikowane było jako działanie nie wymagające zgód na kontakt marketingowy za pośrednictwem środków komunikacji ...
 • Możliwość udzielenia licencji wieczystej

  Licencja wieczysta, czyli licencja udzielona na czas nieokreślony, której nie można wypowiedzieć, najczęściej jest stosowana w umowach dotyczących programów komputerowych. Producenci programów komputerowych chcą zapewnić nabywcom licencji możliwość korzystania z programu na zawsze, zachowując sobie do niego prawa.  Możliwość udzielenia licencji wieczystej nie jest jednak oczywista. Co do zasady przyjmuje ...