Bieluk i PartnerzyCzy opłaty za leasing operacyjny kwalifikować jako koszty finansowania dłużnego? -

Co nowego w prawie

 • Czy opłaty za leasing operacyjny kwalifikować jako koszty finansowania dłużnego?

  Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął wątpliwości podatników, dotyczące kwalifikowania kosztów leasingu operacyjnego jako kosztów finansowania dłużnego. Podatnicy byli zdania, że raty płacone z tytułu leasingu operacyjnego nie wpisują się w definicję kosztów finansowania dłużnego, wskazaną w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT. W skrócie, koszty finansowania dłużnego to wszelkiego rodzaju ...
 • SHOW YOURSELF – IV edycja

  Na co dzień zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorstwom z branży budowlanej. Jako członek Polskiego Klastra Budowlanego dołączyliśmy do IV edycji projektu „SHOW YOURSELF polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej.”  O projekcie SHOW YOURSELF – IV edycja SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja. Projekt realizowany jest w ramach ...
 • Korzystne interpretacje Dyrektora KIS dotyczące obrotu walutami wirtualnymi

  W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał parę korzystnych interpretacji indywidualnych osobom zajmującym się obrotem walutami wirtualnymi. Działalność jednego z podatników, który wnioskował o wydanie interpretacji polega na dokonywaniu (poza zakresem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), transakcji nabycia walut wirtualnych przy wykorzystaniu platform przeznaczonych do wymiany walut fiducjarnych na ...
 • Serwis dla pracodawców prawopracy.bieluk.pl

  O prawie pracy dla pracodawców piszemy w naszym serwisie tematycznym prawopracy.bieluk.pl, a tam między innym: Badania okresowe a stan zagrożenia epidemicznego – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy Termin wypłaty wynagrodzenia musi być konkretny – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy Niespodziewana ciąża a rozwiązanie stosunku pracy – Prawo Pracy ...
 • Co nowego w serwisie zamowieniapubliczne.bieluk.pl

  Wykonawców i zamawiających zapraszamy do lektury naszego serwisu tematycznego poświęconego w całości zamówieniom publicznym. Najnowsze artykuły: Czy wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę? – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Sankcje związane z wojną w Ukrainie podstawą wykluczenia wykonawcy – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Czy ...
 • Raportowanie informacji o spółkach nieruchomościowych

  30 września 2022 r. mija wydłużony termin na przesyłanie informacji o strukturze właścicielskiej spółek nieruchomościowych. Podatnicy będący wspólnikami spółek nieruchomościowych mają obowiązek przekazać informacje o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów spółce, ogółu praw i  obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Same spółki nieruchomościowe przekazują zaś informacje o ...
 • Współwłasność nieruchomości a możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

  Na temat ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn dla współwłaścicieli nieruchomości wypowiedział się niedawno Dyrektor KIS. W analizowanej sprawie kluczowe było, że spadkobierca nieruchomości był jednocześnie współwłaścicielem a nie właścicielem innego mieszkania.  W sprawie, którą zajmował się Dyrektor KIS, wnioskodawczyni zawarła umowę o opiekę z jednym z członków ...
 • Oferta publiczna papierów wartościowych – czy można swobodnie oferować akcje spółki?

  Niedługo miną trzy lata od wejścia w życie tak zwanego rozporządzenia prospektowego, które zmieniło definicję oferty publicznej papierów wartościowych. Mimo to nadal zdarza się, że sformułowanie „oferta publiczna” kojarzy się przede wszystkim z obrotem giełdowym. Wbrew intuicyjnemu rozumieniu, określenie „publiczny” obejmuje jednak ofertę nabycia papierów wartościowych złożoną nawet dwóm podmiotom. ...
 • E-faktura będzie obowiązkowa dopiero od 2024 r.

  Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r. Pierwotnie planowano, że nowy system będzie obowiązywał od 2023 r.  To dobra wiadomość, ponieważ przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Jak wskazuje Ministerstwo ...
 • Czym grozi skierowanie do egzekucji przedawnionego tytułu wykonawczego?

  Roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawnia się, co do zasady, w ciągu 6 lat. To sporo czasu, aby wierzyciel zdołał wyegzekwować dług, jednak mimo to często  dochodzi do przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Przed podjęciem decyzji o skierowaniu do egzekucji tytułu wykonawczego, wierzyciel powinien być świadom konsekwencji takiego posunięcia. W praktyce ...