Bieluk i PartnerzyBankowa nadinterpretacja wyroku TSUE w sprawie kursów w umowach kredytowych -

Co nowego w prawie

 • Bankowa nadinterpretacja wyroku TSUE w sprawie kursów w umowach kredytowych

  W ostatnim czasie głośno o rzekomej możliwości zastąpienia w umowach kredytowych powiązanych z frankiem szwajcarskim kursów ustalanych jednostronnie przez bank, kursem średnim NBP. Nieprawidłowa interpretacja jednego z ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stosowana przez banki, wywołała spore zamieszanie.  Wyrok TSUE odnosił się do wprowadzonej na Węgrzech, co należy podkreślić, ...
 • Wynajęcie mieszkania pracownikom jednak bez zwolnienia z VAT

  Pracodawca, który wynajmuje mieszkania pracownikom, nie skorzysta ze zwolnienia z VAT na tzw. cele mieszkaniowe. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w długo wyczekiwanej interpretacji ogólnej. Październikowa interpretacja rozstrzyga wątpliwości związane ze stosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług, które przewiduje art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. ...
 • Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

  Długo wyczekiwany rządowy projekty ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tak zwanych sygnalistów, ujrzał światło dzienne. 18 października opublikowano projekt przepisów, które mają na celu wdrożenie założeń unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Więcej szczegółów w naszym serwisie dedykowanym pracodawcom: Główne założenia ustawy o ochronie ...
 • Influencerzy pod lupą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, czy treści sponsorowane umieszczane przez influencerów na blogach i portalach społecznościowych są oznaczane jako reklama. Brak właściwego oznaczenia takich wpisów stanowi bowiem kryptoreklamę.  W ostatnim czasie rynek reklamowy przeniósł się do Internetu. Wiele firm promuje swoje produkty i ...
 • Kolejne podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ulegnie zmianie katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zmieni się również zakres danych podlegających zgłoszeniu. Dotychczas obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych ...
 • Oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości można już składać w akcie notarialnym

  Dotychczas podatnicy, którzy chcieli zrezygnować ze zwolnienia z VAT i opodatkować dostawę nieruchomości (budynków, budowli lub ich części), musieli złożyć zgodne oświadczenie stron transakcji w tej sprawie, najpóźniej dzień przed planowaną dostawą nieruchomości. Od 1 października 2021 r., w ramach tzw. pakietu Slim VAT 2, podatnicy mogą złożyć w Urzędzie ...
 • Sukcesy Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

  Zespół do spraw zamówień publicznych, prowadzony przez partnera Kancelarii, radcę prawnego Katarzynę Zadykowicz – Sokół ,odniósł kolejne sukcesy w ramach postępowań przed KIO. Szczegółowy opis spraw w naszym serwisie dedykowanym zamawiającym i wykonawcom: Sukces przed KIO w sprawie dotyczącej referencji – Prawo Zamówień Publicznych – Bieluk i Partnerzy Z piątej ...
 • Fragment większego utworu także podlega ochronie prawnoautorskiej

  Słynna fraza „Wsiąść do pociągu byle jakiego” to fragment piosenki „Remedium” wykonywanej przez Marylę Rodowicz, do której słowa napisała Magdalena Czapińska. Polskie Koleje Państwowe S.A. w latach 2009 i 2015, bez zgody autorki tekstu, dwukrotnie wykorzystały tę frazę w swoich kampaniach promocyjnych. Zmodyfikowany tekst brzmiał „Wsiądź do pociągu … byle ...
 • Czy inwestor ma prawo żądać realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji po ogłoszeniu upadłości wykonawcy?

  W przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy, inwestor co do zasady ma prawo żądać realizacji przez syndyka obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji.  O ile rękojmia jest uprawnieniem ustawowym, to gwarancja stanowi jednostronne zobowiązanie wykonawcy do usuwania wad w określony umownie sposób. W praktyce, syndyk nie jest jednak zwykle zainteresowany realizacją obowiązków ...
 • Podejrzenie zakażenia koronawirusem a przywrócenie terminu na wniesienie odwołania

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł, że podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stanowi okoliczność uzasadniającą przywrócenie terminu na wniesienie odwołania. Zgodnie z decyzją WSA takie okoliczności należy traktować jako siłę wyższą, która usprawiedliwia przywrócenie terminu na dokonanie czynności. WSA uznał za zasadną skargę wniesioną przez pełnomocnika skarżącego, który przekroczył termin na ...