Bieluk i PartnerzyNowe przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców -

Co nowego w prawie

 • Nowe przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców

  13 marca 2024
  Od 14 marca 2024 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu karnego dotycząca nietrzeźwych kierowców. Przepisy przewidują konfiskatę pojazdu prowadzonego przez kierowcę pod wpływem alkoholu.  Od 14 marca 2024 roku, pojazd mechaniczny będzie obligatoryjnie konfiskowany kierowcy, który: spowodował wypadek drogowy, a zawartość alkoholu w jego organizmie przekracza 1 promil we krwi lub ...
 • Kontrakt menedżerski w ramach działalności gospodarczej. Co z ubezpieczeniem społecznym?

  11 marca 2024
  Przedsiębiorcy coraz częściej rozważają zatrudnienie menedżera, który profesjonalnie pokieruje przedsiębiorstwem na podstawie tzw. kontraktu menedżerskiego. W praktyce umowa ta budzi sporo wątpliwości dotyczących ubezpieczeń społecznych. Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, dotychczas nieuregulowaną w przepisach prawa cywilnego. Na jej podstawie menedżer, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia ...
 • Odpowiedzialność karna w ustawie deweloperskiej

  4 marca 2024
  Polski system prawa karnego opiera się głównie o regulacje zawarte w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń i kodeksach regulujących postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Obowiązuje jednak wiele innych ustaw, które również zawierają przepisy przewidujące odpowiedzialność karną, między innymi ustawa deweloperska.  Odpowiedzialność za niezapewnienie środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców ...
 • CSDDD – przedsiębiorcy muszą przygotować się na kolejną regulację w obszarze zrównoważonego rozwoju

  28 lutego 2024
  Przedsiębiorstwa coraz więcej uwagi muszą poświęcać tzw. sustainability, czyli zrównoważonemu rozwojowi. Powodem są już nie tylko rosnące oczekiwania społeczne, ale i ciągle zwiększająca się liczba regulacji prawnych nakierowanych na promowanie odpowiedzialnego biznesu. Wzrost świadomości społecznej w obszarze ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i etycznych praktyk biznesowych sprawia, że firmy są coraz ...
 • Najemca w restrukturyzacji. Czy można wypowiedzieć mu umowę najmu?

  21 lutego 2024
  Od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wypowiedzenie najemcy, który jest w restrukturyzacji, umowy najmu lokalu jest niedopuszczalne. Zakaz wypowiadania umów najmu dotyczy lokalu, w którym dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo. Obowiązuje do dnia zakończenia restrukturyzacji albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak od zakazu wypowiadania umów najmu prawo restrukturyzacyjne przewiduje wyjątek. ...
 • II HR Day - doroczne wydarzenie dla pracodawców, działów kadr i HR

  16 lutego 2024
  Zapraszamy na doroczny HR Day w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.  Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie procedurom w organizacji. Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne poniżej: agenda-hr-day-2024.pdf (bieluk.pl) Formularz rejestracyjny HR DAY 20.03.2024 – Bieluk i Partnerzy Więcej szczegółów na temat wydarzenia na naszym blogu tematycznym dedykowanym pracodawcom: II HR ...
 • Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)

  5 lutego 2024
  Wraz z ostatnią dużą nowelizacją ustawy planistycznej wprowadzono Zintegrowany Plan Inwestycyjny. To nowa, ale szczególna forma planowania przestrzennego. ZPI jest niczym innym jak planem miejscowym dla określonej inwestycji.   Czym charakteryzuje się ZPI? Jest szczególną formą planu miejscowego. ZIP można uchwalić, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania ...
 • Podpis podpisowi nierówny. Do czego używać elektronicznego podpisu kwalifikowanego a do czego podpisu zaufanego?

  29 stycznia 2024
  Coraz częściej korzystamy z podpisu elektronicznego. Obecna technologia pozwala na załatwienie niemalże każdej sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Warto jednak wiedzieć, jak skutecznie składać podpisy na dokumentach elektronicznych, bo podpis podpisowi nierówny. Skutki prawne złożenia podpisu kwalifikowanego nie będą takie same jak złożenia podpisu zaufanego.  Podpis kwalifikowany Podpis kwalifikowany ...
 • Wygrana Kancelarii w sprawie o zapłatę odprawy emerytalnej

  23 stycznia 2024
  Nasi prawnicy reprezentowali z sukcesem pozwanego pracodawcę w sprawie o zapłatę odprawy emerytalnej Sąd przyznał rację pozwanemu pracodawcy. Uznał, że pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w okresie 8 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, nie nabył prawa do odprawy emerytalnej.  Więcej szczegółów dotyczących tej sprawy publikujemy na naszej stronie tematycznej ...
 • Akt o usługach cyfrowych (DSA). Kolejna rewolucja prawna w świecie usług cyfrowych

  22 stycznia 2024
  Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Internecie muszą mierzyć się w ostatnich latach z szeregiem obowiązków nakładanych przez unijnego ustawodawcę. Miniony rok upłynął części przedsiębiorcom pod hasłem „Omnibus”. Hasłem bieżącego roku, a przynajmniej jego początku, będzie zapewne DSA – Digital Services Act (Akt o usługach cyfrowych). Większość postanowień DSA wchodzi w życie 17 ...