Utrata zaufania do pracownika podstawą zwolnienia. Wygrana Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy reprezentowała pracodawcę w wygranej sprawie o przywrócenie pracownika do pracy, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Sąd w prawomocnym wyroku przyznał rację pozwanemu pracodawcy. Uznał, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, z uwagi na utratę zaufania do pracownika, było uzasadnione. Szczegóły tej sprawy opisujemy na naszej stronie tematycznej dedykowanej pracodawcom: Wygrana pracodawcy w sprawie przywrócenia pracownika do pracy – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy.

Z ramienia Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy pracodawcę reprezentowały radca prawny Jolanta Adamska – Partner Kancelarii oraz radca prawny Agnieszka Owsieniuk.

 

Obiektywna i uzasadniona utrata zaufania podstawą do zwolnienia pracownika – Prawo Pracy – Bieluk i Partnerzy

Zobacz również: