Najlepszy regulamin sklepu internetowego? Nie przez kalkę

Najlepszy regulamin sklepu internetowego? Nie przez kalkę

Podmiot prowadzący serwis internetowy, na przykład sklep, ma prawo urządzić go według swoich zasad. To wydaje się oczywiste, o ile zasady są zgodne z obowiązującym prawem. Ustanowienia tych reguł, choćby w podstawowym zakresie, wymaga zresztą ustawodawca. Obliguje przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną do określania regulaminów świadczenia tych usług i udostępniania ich klientom.

Wymóg udostępnienia regulaminu klientowi wiąże się z koniecznością opracowania mechanizmu, według którego będzie to następowało. Opór przed podjęciem tego wyzwania spowodował, że wielu przedsiębiorców poszukiwało dróg „na skróty”. W efekcie od wielu już lat w regulaminach serwisów internetowych pojawiają się postanowienia typu: „Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu” albo „Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.”. Mimo, że pierwsze orzeczenie, które uznało tego rodzaju klauzule za niedozwolone wydano wiele lat temu, a linia orzecznicza nie ulegała zmianom, można się na takie postanowienia natknąć nawet dziś.

Uzasadniając niedozwolony charakter tego postanowienia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, że konsument nie może akceptować regulaminu w sposób dorozumiany. Wymagana zgoda na jego postanowienia musi zostać wyrażona świadomie, w sposób wyraźny i jednoznaczny. Konsument nie może mieć żadnych wątpliwości co do tego, że składa oświadczenie, które doprowadzi do związania go zasadami określonymi w regulaminie. Akceptacja regulaminu, jeśli jest wymagana, nie może zatem następować „przy okazji”. Mechanizm odbierania oświadczenia w tym zakresie powinien być jasny i przejrzysty.

Zrozumiałym jest, że wielość występujących w praktyce gospodarczej sytuacji i różnorodność oferowanych i stosowanych na rynku rozwiązań może wywołać wątpliwości. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty. Bezrefleksyjne kopiowanie pomysłów konkurencji czy wdrażanie własnych, na pierwszy rzut oka prostych i bezproblemowych w stosowaniu, może być zgubne. Niedozwolone zapisy w regulaminach mogą niepotrzebnie zainteresować organy ochrony konkurencji i konsumentów.

 

Z cyklu KLAUZULE NIEDOZWOLONE:

Wysokość wynagrodzenia, która wzbudza niepewność

Zgubne skutki stosowania schematów

Poradnik dla przedsiębiorców

Zobacz również: