Klauzule niedozwolone. Poradnik dla przedsiębiorców

10 listopada 2020
Klauzule niedozwolone. Poradnik dla przedsiębiorców
Co jest niewłaściwego w stosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego do umów z konsumentami? Oczywiście nic. Czy zawarcie z konsumentem umowy na czas nieokreślony musi oznaczać, że przedsiębiorca będzie nią związany na wieki? Rzecz jasna, nie. Dlaczego zatem w rejestrze klauzul niedozwolonych znajdują się takie postanowienia jak: „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego”, czy „Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności (…)”?

Warto poznać i zrozumieć powody, dla których tak się stało. Stosowanie postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych wiąże się bowiem nie tylko z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Czasami, równie bolesne może okazać się dla przedsiębiorcy rozpowszechnienie w mediach informacji o tym, że stosuje klauzule niedozwolone w obrocie z konsumentami lub praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, rozpoczynamy cykl krótkich publikacji, w których będziemy analizować poszczególne postanowienia z rejestru klauzul niedozwolonych. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu uświadomić sobie pułapki, które kryją się w pozornie niewinnych, „standardowych” postanowieniach wzorców umów. Tematyka ta nabiera aktualnie jeszcze większego, praktycznego znaczenia.

Nowelizacja przepisów

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy zakazujące stosowania klauzul abuzywnych będą miały zastosowanie nie tylko do umów zawieranych z konsumentami. W pewnych sytuacjach zakazy będą również obowiązywały w odniesieniu do wzorców umów w transakcjach z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. A mianowicie, w umowach, które wprawdzie będą bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością, ale nie będą miały charakteru zawodowego. To znaczy, z treści umów nie będzie wynikało, że dotyczą bezpośrednio przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej ujawnionego w CEiDG. Innymi słowy, przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych trzeba będzie uwzględniać również w umowach z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą spoza Państwa branży.

cdn.

Z cyklu KLAUZULE NIEDOZWOLONE. Zgubne skutki stosowania schematów – Bieluk i Partnerzy

Z cyklu KLAUZULE NIEDOZWOLONE. Wysokość wynagrodzenia, która wzbudza niepewność – Bieluk i Partnerzy

Zobacz również: