UWAGA NA "WAKACJE KREDYTOWE" WE FRANKACH!

21 marca 2020
UWAGA NA

Kredyt we frankach? Uwaga na propozycje banków związane z wdrożeniem tzw. wakacji kredytowych!

W związku z pandemią koronawirusa planowane i zapowiedziane przez Związek Banków Polskich uproszczenia w tzw. wakacjach kredytowych, choć wydają się rozwiązaniem korzystnym, mogą okazać się niebezpieczne, szczególnie dla kredytobiorców posiadających kredyty we frankach.

Rozwiązanie ZBP przewiduje maksymalne uproszczenie dotychczas obowiązującej procedury odroczenia/zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki rezygnują z pobierania opłat i prowizji za taką operację, a składanie wniosków o odroczenie spłaty rat będzie mniej sformalizowane i możliwe do załatwienia drogą elektroniczną.

Niewątpliwie, proponowane rozwiązania mogą chwilowo odciążyć kredytobiorcę, ale w momencie przedłużania się stanu kryzysowego nie będzie to efektywne, a w przyszłości (w przypadku braku przeanalizowania podpisywanych dokumentów) może wpłynąć na możliwości związane z podważaniem umowy o kredyt indeksowany lub denominowany na drodze sądowej.

Dlatego też kredytobiorcy powinni z dużą rozwagą podejść do proponowanych im rozwiązań, w tym do przedstawianych im do podpisu dokumentów.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu przedstawianych przez bank dokumentów, aby nie sprawiły one więcej szkody niż pożytku?

Przede wszystkim na zapisy dotyczące:

  • uznania długu,
  • wprowadzenia innych niż ustalone w umowie kursów do
    rozliczenia stron w ramach umowy kredytowej, w tym np. średniego
    kursu NBP,
  • wartości odroczonych rat kapitałowych, która po upływie okresu
    zawieszenia zostanie doliczona do aktualnego salda kredytu.

Uważna analiza dokumentów, a w razie wątpliwości konsultacje z prawnikiem, to najlepsza metoda zabezpieczenia intresu kredytobiorcy.

Zobacz również: