Wakacje kredytowe czyli sposób na przetrwanie kryzysu

26 marca 2020
Wakacje kredytowe czyli sposób na przetrwanie kryzysu

W związku z epidemią koronawirusa przedsiębiorcy i osoby fizyczne coraz częściej potrzebować będą wsparcia finansowego. Odpowiednio dostosowana do panujących warunków, klauzula tzw. wakacji kredytowych, może być jedną z takich form wsparcia.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Na odroczeniu płatności rat kapitałowych kredytu. Raty odsetkowe według obowiązujących przepisów podlegają jednak spłacie zgodnie z obowiązującym w umowie kredytowej harmonogramem. Niektóre banki proponują odroczenie zarówno rat kredytowych jak
i odsetkowych.  Odroczenie może obejmować okres od 3 do 6 miesięcy i dotyczy kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Warunkiem  jest terminowe spłacanie rat i brak zaległości. Nie należy mylić wakacji kredytowych z umorzeniem spłaty rat. Odroczone raty nadal podlegają spłacie, ale w późniejszym terminie.

Większość kredytobiorców, szczególnie tych zadłużonych na duże kwoty, klauzulę odroczenia spłaty rat, ze względu na czasowe trudności z płynnością finansową, mają zapisane w umowach kredytowych. Skorzystanie z niej uwarunkowane jest przeprowadzeniem negocjacji
z bankiem i podpisaniem aneksu do umowy.

Rekomendacje ZBP

W odpowiedzi na obecną sytuację, Związek Banków Polskich zarekomendował wszystkim bankom wprowadzenie uproszczonych procedur udzielania wakacji kredytowych.
Z uproszczonej formy będą mogli skorzystać również kredytobiorcy, w umowach których nie ma klauzuli odroczenia spłaty rat.

Uproszczone procedury uzyskania wakacji kredytowych

Banki określają procedury co do zasady indywidualnie. Zgodnie z rekomendacjami, powinny przede wszystkim eliminować konieczność wizyty w banku, a więc odbywać się drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat i przedstawiania dodatkowych dokumentów.
Niektóre banki wprowadziły już swoje procedury i uzyskanie odroczenia spłaty kredytu wymaga jedynie kilku kliknięć w systemie bankowości internetowej.

Za i przeciw

Proponowane rozwiązania w rzeczywisty sposób umożliwią chwilowo odciążyć kredytobiorców. Należy jednak pamiętać, że odroczenie spłaty rat to nie umorzenie spłaty części kredytu. Według obowiązujących zasad, niezapłacone raty kapitałowe powiększą kapitał do spłaty, czyli wpłyną na wzrost kwoty kolejnych miesięcznych rat. Podejmując decyzję o wykorzystaniu klauzuli tzw. wakacji kredytowych należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy zawarte, w obowiązkowym do podpisania, aneksie do umowy kredytowej.
O możliwym ryzyku wynikającym z podpisania aneksu w przypadku kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich, pisaliśmy tutaj.

Pogłębiona analiza, czy odroczenie płatności rat w dobie kryzysu epidemicznego, rzeczywiście będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem,  jest w tej sytuacji kluczowa. Jednak, gdy oprocentowanie kredytu nie jest wysokie, to przy uwzględnieniu inflacji, odroczenie może być korzystne dla przedsiębiorców i osób fizycznych, a z pewnością w każdym wypadku poprawi płynność finansową.

 

 

Zobacz również: