Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostaw łańcuchowych oraz opodatkowania obrotu nieruchomościami.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, w szczególności opracowuje regulaminy i procedury stosowane przez sklepy internetowe. Opiniuje stosowane przez przedsiębiorców wzorce pod kątem obecności klauzul niedozwolonych.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa spółek. Przygotowuje i opiniuje umowy spółek, umowy pomiędzy wspólnikami oraz inne dokumenty korporacyjne, a także prowadzi postępowania sądowe z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki. 

Z Kancelarią związana od 2007 r.