Anna Jabłońska

radca prawny
Anna Jabłońska

Z Kancelarią jestem związana od 2010 roku. Zajmuję się doradztwem w zakresie prawa podatkowego, w szczególności na rzecz Klientów korporacyjnych. Poszukuję efektywnych rozwiązań podatkowych, nakierowanych na realizację indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i optymalizację obciążeń publicznoprawnych. Doradzam w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i planowania działań reorganizacyjnych i restukturyzacyjnych, z uwzględnieniem korzyści podatkowych.

Zapewniam również kompleksową obsługę podatników w zakresie cen transferowych. Zajmuję się analizą charakteru powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz identyfikacją transakcji kontrolowanych i ich oceną pod kątem zachowania warunków rynkowych. Opracowuję dokumentacje podatkowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, polityki cen transferowych, jak również wspieram Klientów przy wdrażaniu modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Świadczę także całościową obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego.  Posiadam ponadto bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształceniowych spółek prawa handlowego oraz w obsłudze prawnej transakcji, których przedmiotem jest aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Pomagam Klientom przy opracowywaniu struktur własnościowych, w tym w ramach grup kapitałowych.