Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie struktury grup kapitałowych i planowaniu procesów ich restrukturyzacji, z uwzględnieniem korzyści podatkowych.

Zajmuje się analizą charakteru powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz oceną dokonywanych przez nich transakcji. Przygotowuje dokumentację podatkową transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych).

Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych. Uczestniczy w procesach przekształceń spółek prawa handlowego i likwidacji przedsiębiorców.

Z Kancelarią związana od 2010 roku.