Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Wygrana sprawa o wadium

Wątpliwości i niejasności postanowień SIWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, a zatrzymanie wadium uzasadnia jedynie całkowita bierność wykonawcy i niepodporządkowanie się wezwaniom zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji. Takie rozstrzygnięcie, korzystne dla naszego klienta, wydał Sąd w sprawie dotyczącej zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mecenas Daniel…

więcej

Z cyklu KLAUZULE NIEDOZWOLONE. Wysokość wynagrodzenia, która wzbudza niepewność

Zdarza się, że umowa zawierana między przedsiębiorcą a konsumentem nie jest wykonywana tuż po jej zawarciu. Dzieje się tak między innymi w sytuacjach, w których przedmiot świadczenia nie istnieje w momencie zawierania umowy i ma powstać dopiero w przyszłości. Przykładem jest umowa na wykonanie mebli na zamówienie czy umowa deweloperska….

więcej

Zmiany właściwości organów podatkowych w odniesieniu do szczególnej grupy podatników

Od nowego roku obowiązuje zmiana właściwości organów podatkowych w odniesieniu do podatników i płatników o tzw. istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej, zadania w odniesieniu do tej grupy podmiotów wykonuje naczelnik urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.  Podatnicy i płatnicy o tzw. istotnym…

więcej

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Jak przygotować przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany?

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary zmieni całkowicie rzeczywistość w jakiej  funkcjonują obecnie przedsiębiorcy. Jak się w takim razie przygotować na nadchodzące nieuchronnie zmiany? Obowiązującą od 2002 roku ustawa dotycząca odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uznaje się za mało skuteczną….

więcej

Kolejne wysokie kary za naruszenie przepisów RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył w grudniu 2020 r. aż trzy wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów RODO. O pierwszej z nich, w wysokości prawie 2 mln zł pisaliśmy tutaj, warto jednak przyjrzeć się kolejnym sprawom, bo przyczyny nałożenia kar były różne. Kara za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych…

więcej

Nowe stopy procentowe i marża na potrzeby cen transferowych

Najnowsze obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące rodzaju bazowej stopy procentowej i marży na potrzeby cen transferowych już obowiązuje. Obwieszczenie z 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych weszło w…

więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nową bronią w walce ze smogiem

Wraz z nowym rokiem funkcjonowanie rozpoczyna Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Utworzona na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 1 stycznia, będzie nową bronią w walce ze smogiem. Nowe przepisy pozwolą podjąć kolejne działania w walce z wysoką emisją pyłów do powietrza pochodzących z sektora komunalno-bytowego….

więcej

Ponad 1,9 mln zł kary za naruszenie przepisów RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejną wysoką karę administracyjną za naruszenie przepisów RODO. Sankcję majątkową w wysokości 1.968.524,00 zł będzie musiała ponieść Virgin Mobile Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do Prezesa UODO złożyła spółka. Zgodnie z procedurą wszczęto zatem kontrolę, w wyniku której Prezes…

więcej

Jakie zmiany w prawie czekają nas w 2021 roku?

Na koniec roku przypominamy najważniejsze zmiany w prawie, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Prawo podatkowe Estoński CIT Od 1 stycznia 2021 r. w Polsce będzie obowiązywał tzw. Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). Nowa forma opodatkowania zakłada, że podstawa opodatkowania oparta będzie o wynik finansowy spółki. Innymi słowy,…

więcej

Wigilia zgodna z prawem

Tegoroczna Wigilia nie będzie taka jak zwykle. Gospodarze, oprócz tradycyjnych rozterek kulinarnych – barszcz czy grzybowa, będą musieli podjąć równie kłopotliwe decyzje w sprawie listy gości. Obostrzenia służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa objęły także rodzinne spotkania przy świątecznym stole. W jakim gronie można świętować? Od 27 grudnia 2020 r. zakazuje…

więcej