Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wydatki na koncentratory tlenu oraz pulsoksymetry kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakup koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów, w celu ochrony zdrowia pracowników, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu elektroinstalacyjnego. W przedsiębiorstwie zaistniało duże ryzyko zarażenia wirusem…

więcej

Orzeczenie TSUE korzystne dla polskich podatników VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym, art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT obowiązującej w Polsce.  To dobra wiadomość dla polskich podatników. Zgodnie z obowiązującą regulacją, odliczenie podatku od wartości dodanej, związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, w tym samym okresie rozliczeniowym, w…

więcej

Korzystny dla przedsiębiorców wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny wydał, korzystny z punktu widzenia przedsiębiorców, wyrok dotyczący opodatkowania nieruchomości. Uznał za niekonstytucyjne opodatkowanie nieruchomości najwyższą stawką podatku, właściwą dla działalności gospodarczej, tylko ze względu na fakt, że nieruchomość należy do przedsiębiorcy. Taki sposób opodatkowania nieruchomości organy podatkowe praktykowały dotychczas na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 3…

więcej

Z cyklu klauzule niedozwolone. Fikcja doręczenia

Niejeden przedsiębiorca ze zdziwieniem odkrył, że doręczono mu pismo, które tak na prawdę nigdy nie trafiło w jego ręce. Zarówno procedura cywilna, jak i administracyjna, nakładają na strony postępowań obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania. W konsekwencji niedopełnienia tego obowiązku pismo  traktuje się tak, jakby zostało doręczone i pozostaje w…

więcej

Nowelizacja prawa drogowego. Kolejne uprawnienia i obowiązki uczestników ruchu

Już 1 czerwca 2021 r. wejdą w życie kolejne przepisy nowelizujące ustawę Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzą nowe uprawnienia i obowiązki zarówno dla pieszych jak i kierowców. Nowelizacja prawa drogowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa poruszania się po drogach wszystkich uczestników ruchu. Szersze prawo pierwszeństwa pieszych* Zgodnie z obecnie obowiązującym…

więcej

Terminy na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2020 przedłużone

W ramach nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłużeniu uległy terminy do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz…

więcej

Jak uzyskać pewność, że nie naruszamy cudzych praw własności przemysłowej?

Naruszenie praw własności przemysłowej wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Przedsiębiorca chcąc wprowadzić na rynek nowy produkt lub rozwiązanie, dla własnego bezpieczeństwa, powinien ustalić, czy aby nie narusza cudzych praw własności przemysłowej. Możliwość takiej weryfikacji dają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 479129 k.p.c. istnieje możliwość wystąpienia z powództwem o…

więcej

Jak prawidłowo oznaczyć sprzedaż garaży na potrzeby ewidencji VAT?

Dyrektor KIS wyjaśnia jak prawidłowo oznaczać sprzedaż garaży na potrzeby prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów VAT. W niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym dostawa sprzedawanych przez wnioskodawcę lokali mieszkalnych i użytkowych, takich jak garaże, podlega oznaczeniu kodem GTU_10 w prowadzonej przez podatnika ewidencji…

więcej

Udostępnianie kart paliwowych w modelu trójstronnym to usługa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną dotyczącą prawidłowego kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w tzw. modelu trójstronnym. Dotychczas wątpliwości budziło czy taką transakcję należy kwalifikować jako dostawę towarów czy świadczenie usług. W modelu trójstronnym udostępniania kart paliwowych, jeden z podmiotów (podmiot pośredniczący),…

więcej

Nieważna umowa kredytu? Kredytobiorca może żądać zwrotu wpłaconych rat

Sąd Najwyższy wydał 16 lutego 2021 r. uchwałę, zgodnie z którą stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest…

więcej