Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nawet nieuważny i nierozsądny konsument podlega ochronie prawnej

Każdemu konsumentowi, nawet nieuważnemu i nierozsądnemu, przysługuje ochrona przed nieuczciwymi warunkami stosowanymi w umowach konsumenckich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie klientów indywidualnych, tym razem w kontekście umów kredytowych. Z pytaniami prejudycjalnymi do  TSUE zwrócił się Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie. Dążył do…

więcej

Puste faktury to nie to samo co pozorne transakcje

Podczas analizy rozliczeń podatku VAT organy podatkowe często zamiennie posługują się takimi pojęciami jak puste faktury oraz pozorne transakcje. Nie uwzględniają jednak tego, że nie są to pojęcia tożsame i nie powinny być ze sobą łączone. Niemałe wątpliwości budzi więc kwestionowanie na tej podstawie możliwości odliczenia podatku VAT. Zakwestionowanie prawa…

więcej

Zamawiający może wymagać odbycia wizji lokalnej

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający może umożliwić albo wymagać złożenia oferty dopiero po odbyciu wizji lokalnej. To samo dotyczy możliwości lub konieczności sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wizja lokalna polega na oględzinach miejsca, gdzie przedmiot zamówienia będzie wykonywany. Obecnie obowiązujące przepisy znacznie szerzej regulują zasady…

więcej

Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym

Sąd Najwyższy uznał, że prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Uchwała SN z 28 maja 2021 r stanowi odpowiedź na pytanie prawne zadane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Pytanie dotyczyło powództwa mieszkańca Gliwic przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie zanieczyszczonego powietrza w mieście.  W 2015 r. mieszkaniec…

więcej

Klauzule przeliczeniowe mBanku S.A. w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych

Sześć klauzul przeliczeniowych, stosowanych przez mBank S.A. w umowach zawieranych z konsumentami, wpisano 28 maja br. do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do wpisu doszło wskutek orzeczenia Sądu Najwyższego. NSA stwierdził, że część postanowień umownych stosowanych przez mBank S.A. to klauzule abuzywne. Postanowienia wpisane…

więcej

Handel używanymi e-bookami tylko za zgodą wydawcy

Antykwariaty wypełnione po sufit starymi książkami, czy paryscy bukiniści wpisani w pejzaż Sekwany, to „romantyczne” oblicze handlu używanymi książkami, ale tylko w wydaniu papierowym. Handel wtórny e-bookami rządzi się innymi prawami – wymaga zgody wydawcy.  Sprawą handlu używanymi książkami elektronicznymi zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyraził stanowisko, że wprowadzenie…

więcej

Postępowania karne skarbowe pod lupą NSA

Naczelny Sąd Administracyjny podjął korzystną dla podatników uchwałę, w której  przesądził o dopuszczalności sądowej kontroli legalności decyzji również w zakresie wszczęcia postępowania karnego skarbowego wobec podatnika i jego wpływu na postępowanie podatkowe. Należy zwrócić uwagę, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego wobec podatnika, powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z…

więcej

Hulajnoga-nowy środek transportu w prawie drogowym

Do tej pory status hulajnóg elektrycznych budził spore kontrowersje. Wszystko za sprawą tego, że ustawa Prawo o ruchu drogowym, stworzona w 1997 r., nie przewidywało istnienia takiego środka transportu. W nowelizacji ustawy, która weszła w życie 20 maja, szczegółowo ukształtowano status hulajnóg. Według nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, hulajnoga…

więcej

Oznaczenie spółki a naruszenie praw innych podmiotów

Wybór oznaczenia spółki (firmy) nie może być pochopny. Przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę, aby jej nazwa nie naruszała praw innych podmiotów. Rozwaga i uważność pozwolą uniknąć na starcie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. W trakcie wyboru odpowiedniego oznaczenia spółki, przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy w swojej nazwie mogą użyć określeń, które…

więcej

Wydatki sprzed rozpoczęcia działalności gospodarczej to koszt podatkowy

Wydatki związane z działalnością gospodarczą, ale poniesione przed jej rozpoczęciem mogą stanowić koszt podatkowy. Taką interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił mężczyzna, który z uwagi na planowane rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej poczynił pewne wydatki. Wyremontował i wyposażył w oświetlenie, meble, sprzęt komputerowy…

więcej