Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Opłata rezerwacyjna za wesele jest zaliczką w rozumieniu ustawy o VAT

Według nowej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, opłata rezerwacyjna za wesele stanowi zaliczkę w rozumieniu ustawy o VAT. Opłata rezerwacyjna dokonywana na poczet konkretnej transakcji wypełnia znamiona zaliczki w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podlega zatem opodatkowaniu VAT w momencie jej zapłacenia. Z wnioskiem o wydanie…

więcej

Rozliczenia między byłymi małżonkami bez PIT

Rozliczenia dokonywane między byłymi małżonkami nie podlega opodatkowaniu PIT. W interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że otrzymanie przez byłego małżonka składników majątku wspólnego, na skutek jego podziału, nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wnioskiem o wydanie…

więcej

Kara za nieterminowe wykonanie usługi nie jest kosztem podatkowym

Według nowej interpretacji indywidualnej  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kara za nieterminowe wykonanie usługi nie jest kosztem podatkowym. Bez względu na przyczynę niedochowania terminu, kara za nieterminowe wykonanie usługi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.  Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik prowadzący działalność w zakresie robót budowlanych. Zawarł on…

więcej

Co wybudujemy bez uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia? Nowe Prawo budowlane

Nowe Prawo budowlane porządkuje i wprowadza zmiany w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 19 września. Dotychczasowe przepisy zawierają liczne odesłania i wyjątki, co utrudnia inwestorom ustalenie jakie budowy i roboty budowlane wymagają zgłoszenia zamiast uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jakie można…

więcej

Nieuczciwe zapisy w umowach bankowych – nowy wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 lipca 2020 r. wydał wyrok dotyczący nieuczciwych zapisów w umowach bankowych. To postanowienie może mieć istotne znaczenie w sporach z bankami, między innymi w sprawach „frankowych”. W postępowaniu w sprawie C-452/18 Trybunał zajął się kwestią ważności i skuteczności aneksu do umowy bankowej, w którym strony…

więcej

Darowizna przedsiębiorstwa dzieciom podlega opodatkowaniu VAT

Zgodnie z nową  interpretacją indywidualną organów podatkowych darowizna przedsiębiorstwa dzieciom podlega opodatkowaniu VAT.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym darowizna przedsiębiorstwa dokonana po połowie córkom przez rodziców, stanowi darowiznę udziałów w poszczególnych jego składnikach, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z wnioskiem o wydanie…

więcej

Projekt budowlany według nowych zasad

Osoby planujące budowę domu, wykonawcy robót budowlanych i ci, którzy dopuścili się samowoli budowlanej powinni zwrócić uwagę na nowelizację przepisów Prawa budowlanego oraz innych związanych z nim ustaw. Od 19 września 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzające szereg istotnych zmian, które będziemy omawiać w kolejnych artykułach. Dziś przybliżymy nowe…

więcej

Zakup mieszkania położonego blisko siedziby kontrahenta kosztem podatkowym

Wydatki na zakup mieszkania położonego blisko siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt podatkowy. Taką korzystną interpretację indywidualną wydał 12 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zajął stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione na nabycie mieszkania można uznać za koszty uzyskania przychodu. Warunkiem jest, że pozostają w związku przyczynowym z prowadzoną…

więcej

Własność intelektualna pod ochroną wyspecjalizowanych sądów

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła od lipca nową kategorię spraw sądowych – sprawy własności intelektualnej. Co za tym idzie, powołano również nowe, wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej, które działają przy czterech sądach okręgowych w Gdańsku, Lublinie, Warszawie i Poznaniu i dwóch sądach apelacyjnych w Warszawie i Poznaniu.   Do tej pory,…

więcej

Biała lista podatników VAT – zmiany od lipca

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmianami objęta została…

więcej