Nowe przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców

Od 14 marca 2024 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu karnego dotycząca nietrzeźwych kierowców. Przepisy przewidują konfiskatę pojazdu prowadzonego przez kierowcę pod wpływem alkoholu. 

Od 14 marca 2024 roku, pojazd mechaniczny będzie obligatoryjnie konfiskowany kierowcy, który:

 • spowodował wypadek drogowy, a zawartość alkoholu w jego organizmie przekracza 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu,
 • prowadził pojazd mechaniczny, a zawartość alkoholu w jego organizmie przekracza 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu,
 • był już wcześniej prawomocnie skazany za przestępstwo:
  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,
  • spowodowania katastrofy w komunikacji,
  • sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji,
  • spowodowania wypadku komunikacyjnego,

a zawartość alkoholu w jego organizmie przekracza 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.

Wskazać należy, że konfiskata może zostać orzeczona również względem kierowcy, który spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia, nawet jeśli nie był w tym czasie pod wpływem alkoholu.

Co z zawodowymi kierowcami?

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli przestępstwo popełni kierowca zawodowy wykonujący czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. Zamiast przepadku sąd orzeknie o nawiązce w wysokości co najmniej 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Co w przypadku gdy samochód nie jest własnością kierowcy?

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd:

 • nie stanowił wyłącznej własności kierowcy

albo

 • po popełnieniu przestępstwa został zbyty, darowany lub ukryty

orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Określa się ją na podstawie:  

 • wartości pojazdu określonej w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo,

a jeśli sprawca nie ma polisy:

 • na podstawie średniej wartości rynkowej pojazdu, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, odpowiadająca pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę.

 

radca prawny Przemysław Radziwon

Zobacz również: