Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców, w tym w zakresie procesów sądowych o roszczenia związane z rozliczeniem robót. Reprezentuje uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z procesem budowlanym.

Doradza w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych (prawo korporacyjne).

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych oraz karnych gospodarczych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych przedsiębiorców.

Z Kancelarią związany jest od 2012 r.