Przemysław Radziwon

radca prawny, szef praktyki prawa karnego gospodarczego
Przemysław Radziwon

Z Kancelarią jestem związany od 2012 r. Zajmuję się doradztwem w zakresie prawa karnego, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego. Reprezentuję klientów jako obrońca lub pełnomocnik w postępowaniach przygotowawczych przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, CBA, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, postępowaniach przed sądem pierwszej instancji, postępowaniach odwoławczych, w postępowaniach nadzwyczajnych, a także w postępowaniach penitencjarnych i wykonawczych,  w szczególności w sprawach o odroczenie i zawieszanie wykonania kary. Posiadam również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań karno – skarbowych, zwłaszcza w zakresie spraw dotyczących karuzel VAT.