Sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej szacowania dochodu w transakcji z podmiotami powiązanymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzje organów podatkowych obu instancji, określające stratę podatkową spółki w kwocie ponad 21,5 mln złotych niższej, od straty zadeklarowanej przez podatnika. W wygranej sprawie reprezentowaliśmy spółkę działającą w branży spożywczej.

Organ podatkowy wydając decyzję w przedmiocie określenia wysokości straty, zakwestionował ceny sprzedaży stosowane przez spółkę produkcyjną w transakcjach z powiązanymi podmiotami dystrybucyjnymi. Zarzucił, że oczekiwany w roku podatkowym łączny obrót powinien być o ponad 21,5 mln złotych wyższy, od wykazanego przez spółkę. W swojej ocenie odnosił się do cen i marż zastosowanych przez spółkę w transakcjach z podmiotem zewnętrznym, które uznał za porównywalne.

Naszym prawnikom udało się skutecznie wykazać szereg błędów w postępowaniu dowodowym organu i dokonanej ocenie zebranego materiału dowodowego. Organ wydający decyzję w sprawie, całkowicie pominął aspekt innej struktury sprzedaży produktów do podmiotów powiązanych i niepowiązanych. To wpłynęło na niewłaściwe określenie średniej ceny sprzedaży. Ponadto decyzję wydano w oderwaniu od całokształtu okoliczności ekonomicznych sprawy. Organ skupił się wyłącznie na roku podatkowym, w którym spółka poniosła stratę, co było zdarzeniem incydentalnym w historii działalności spółki, a wynikało z istotnego wzrostu kosztów surowca, którego nie dało się przewidzieć przy ustalaniu cen.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii, radca prawny Daniel Siedacz i radca prawny Anna Jabłońska.

Zobacz również: