Sprawa o ustalenie prawa do wzoru użytkowego

24 listopada 2021

Rozpowszechnianie nieuzasadnionych informacji o bezprawnym  korzystaniu z określonych wzorów użytkowych, które rzekomo narusza czyjeś prawa, to coraz częstszy sposób ograniczania konkurencji. Przedsiębiorcy, którym zarzuca się takie działanie mogą jednak podjąć skuteczne kroki w celu ochrony swoich interesów. Taką sprawą zajmowała się w ostatnim czasie nasza Kancelaria.

Kancelaria w trybie zabezpieczenia uzyskała na rzecz Klienta postanowienie o zakazie rozpowszechniania informacji o rzekomym naruszeniu przez niego prawa z rejestracji wzoru użytkowego. Zabezpieczanie obowiązuje przez czas trwania procesu, w którym klient wykaże, że wzory użytkowe, które stosuje nie naruszają tych zarejestrowanych.

Praktyka rozpowszechniania nieuzasadnionych informacji o bezprawnym  korzystaniu z określonych wzorów użytkowych wpływa znacząco na relacje rynkowe. Kontrahenci przedsiębiorców oskarżanych o nadużycia  mogą mieć obawy przed problemami i rezygnować z dalszej współpracy. Dlatego też podmioty, które znalazły się w takiej sytuacji powinny zwrócić uwagę na przysługujące im narzędzia do ochrony swoich interesów.

Przede wszystkim, zgodnie z art. 479129 Kodeksu postepowania cywilnego, przedsiębiorca może wystąpić z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez niego czynności nie stanowią naruszenia prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Dotyczy to właśnie takiej sytuacji, gdy pozwany twierdzi, że działania powoda stanowią naruszanie prawa do patentów lub prawa z rejestracji, np. wzoru użytkowego. 

Co więcej, powództwo to można zabezpieczyć. Przedsiębiorca może żądać wydania przez sąd zakazu rozpowszechnia przez pozwanego informacji, jakoby powód naruszał określone prawa  do patentu lub prawa z rejestracji. Szczególnie ważne jest, aby na czas trwania procesu, sąd zakazał pozwanemu kierowania takich informacji do kontrahentów powoda.

Odpowiednie wykorzystanie kodeksowych uprawnień może zminimalizować negatywne skutki rozpowszechniania nieuzasadnionych informacji o bezprawnym  korzystaniu z określonych wzorów użytkowych.

radca prawny, dr Katarzyna Pawlak

 

 

 

 

Zobacz również: