Wspieramy przedsiębiorców na rynkach kapitałowych. Emisja akcji Enel-Med

22 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego naszego Klienta – Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. – o kwotę 4.713.380 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się w ramach emisji akcji serii E, dzięki której Spółka pozyskała łącznie środki w wysokości ok. 80 mln zł.  Pozyskane środki zasilą między innymi  rozwój sieci i cyfryzację świadczonych usług.

Nasza Kancelaria wspierała ENEL-MED na wszystkich etapach tego procesu, który zakończył się sukcesem i pozyskaniem kapitału przez Spółkę. Partnerem koordynującym przedsięwzięcie był radca prawny Jerzy Bieluk.

Zobacz również: