Czynsze w galeriach handlowych podczas lockdownu. Nowe przepisy

4 sierpnia 2021

23 lipca br. weszły w życie zmiany przepisów dotyczące obniżenia czynszu w galeriach handlowych za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. 

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw uchylono dotychczas obowiązujący art. 15ze. Zgodnie z tym przepisem, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasały wzajemne zobowiązania między wynajmującym a najemcą. Aby skorzystać z tzw. abolicji czynszowej najemca musiał, w terminie 3 miesięcy od zniesienia zakazu, złożyć wynajmującemu ofertę przedłużenia obowiązującej umowy o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy.

Nowelizacja ustawy wprowadza art. 15ze1. Przepis stanowi, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wysokość świadczeń należnych wynajmującemu ulega obniżeniu do 20%, a w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu do 50%. Powyższa regulacja dotyczy umów zawartych przed 14 marca 2020 r. i będzie miała zastosowanie przy ewentualnych kolejnych zakazach prowadzenia działalności w obiektach handlowych.

Oznacza to, że w przypadku kolejnego lockdownu, najemca w celu uzyskania obniżki czynszu nie będzie musiał przedłużać obowiązującej umowy najmu.

Ustawodawca przewidział również możliwość uchylenia się od skutków prawnych ofert przedłużenia umowy złożonych wynajmującemu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 7 nowelizacji ustawy, jeżeli najemca złożył wynajmującemu ofertę, której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r., może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia umowy najmu.

Dla najemcy jest to bardzo istotna regulacja, gdyż pozwala uniknąć przedłużenia umowy najmu za okres ostatniego lockdownu, przy jednoczesnym zachowaniu uzyskanej abolicji czynszowej.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych należy złożyć wynajmującemu na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do piątku 6 sierpnia 2021 r.

Agata Jurczyńska

 

Zobacz również: