Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców, w szczególności zajmujących się działalnością leczniczą oraz ubezpieczeniową.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony praw wierzycieli, w tym w ramach prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych dłużników. 

Przygotowuje analizy w zakresie naruszenia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej i przysługujących z tego tytułu roszczeń.

Zapewnia obsługę prawną również w języku angielskim.