Wniosek o pozwolenie na budowę złożysz przez internet

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o pozwolenie na budowę można składać on – line. Wystarczy założyć konto korzystając z adresu e-mail, profilu zaufanego lub e-dowodu.

Dotychczas, wnioski o pozwolenie na budowę należało składać osobiście do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno – budowlanej jest :

  • starosta (prezydent w miastach na prawach powiatu) – organ pierwszej instancji;
  • wojewoda – organ wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organ pierwszej instancji  w sprawach obiektów i robót budowlanych wskazanych w art. 82 ust. 3 pr. bud. oraz określonych przez RM w drodze rozporządzenia jako mu właściwych.

Co się zmieniło 1 lipca 2021 r?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zainteresowani mogą złożyć elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę, projekt budowlany oraz inne formularze, w tym wnioski o:

  • wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, 
  • zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu,
  • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  • wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
  • wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

W sumie, przez internet, będzie można złożyć 23 formularze. System składania dokumentów dostępny jest pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Warto zaznaczyć, że internetowy system do składania wniosków jest intuicyjny i przyjazny użytkownikom. Przepisy prawne opisane są przystępnym językiem,  a szereg instrukcji podpowiada, jak poprawnie wypełnić wniosek. Narzędzia są intuicyjne i co ważne, składanym wnioskiem można zarządzać. 

Elektronizacja  jest kolejnym krokiem, który ma na celu nie tylko odciążyć administrację, ale przede wszystkim usprawnić proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Pozwoli również oszczędzić czas, tak po stronie starających się o pozwolenie, jak i wydających je organów. Niewątpliwie wprowadzony system znacznie uprości procedurę składania wniosków.

 

radca prawny Przemysław Radziwon

 

Zobacz również: