16 ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS PRACY ZDALNEJ

16 ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS PRACY ZDALNEJ

Coraz więcej pracowników, w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podejmuje pracę zdalną. Home office wiąże się jednak z podwyższonym stanem zagrożenia dla bezpieczeństwa danych osobowych. Poniżej 16 zasad ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej, których stosowanie zaleca Urząd Ochrony Danych Osobowych.

15 zasad ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

 1. Urządzenia i oprogramowanie przekazane przez pracodawcę do pracy zdalnej służą do wykonywania obowiązków służbowych. Dlatego też należy postępować zgodnie z przyjęta w organizacji procedurą bezpieczeństwa.
 2. Nie instaluj dodatkowych aplikacji i oprogramowania niezgodnych z procedurą bezpieczeństwa organizacji.
 3. Upewnij się, że wszystkie urządzenia z jakich korzystasz mają niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego (IOS lub Android), oprogramowania oraz systemu antywirusowego.
 4. Zanim przystąpisz do pracy, wydziel sobie odpowiednią przestrzeń, tak aby ewentualne osoby postronne, nie miały dostępu do dokumentów, nad którymi pracujesz.
 5. Odchodząc od stanowiska pracy każdorazowo blokuj urządzenie, na którym pracujesz.
 6. Zabezpieczaj swój komputer poprzez używanie silnych haseł dostępu, wielopoziomowe uwierzytelnianie. Pozwoli to na ograniczenia dostępu do urządzenia, a jednocześnie na ograniczenia ryzyka utraty danych w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia.
 7. Podejmij szczególne środki, aby urządzenia z których korzystasz podczas pracy, szczególnie te wykorzystywane do przenoszenia danych, jak dyski zewnętrzne nie zostały zgubione.
 8. Jeśli zgubiłeś urządzenie, na którym pracujesz lub zostało skradzione natychmiast podejmij odpowiednie kroki, aby o ile to możliwie, zdalnie wyczyścić jego pamięć EMAIL.
 9. Postępuj zgodnie z obowiązującymi zasadami w organizacji dotyczącymi korzystania ze służbowej poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Używaj przede wszystkim służbowych kont email. Jeśli pracujesz przetwarzając dane osobowe i musisz używać prywatnego e-maila, upewnij się, że treść i załączniki są właściwie szyfrowane.
 11. Unikaj używania danych osobowych lub poufnych informacji w temacie wiadomości.
 12. Przed wysłaniem maila upewnij się, że wysyłasz go do właściwego adresata, zwłaszcza jeśli wiadomość zawiera dane osobowe lub dane wrażliwe.
 13. Dokładnie sprawdź nadawcę maila. Nie otwieraj wiadomości od nieznanych adresatów, a zwłaszcza nie otwieraj załączników oraz nie klikaj w link zawarty w takiej wiadomości. To może być atak phishingowy.
 14. Nie przesyłaj mailem informacji zaszyfrowanej razem z hasłem. Nawet w osobnej wiadomości. Ten kto ma dostęp do Twojej poczty bez problemu odszyfruje wiadomość.
 15. Używaj tylko z zaufanego dostępu do sieci lub chmury oraz przestrzegaj wszelkich zasad i procedur organizacyjnych dotyczących logowania i udostępniania danych.
 16. Jeśli natomiast nie pracujesz w chmurze lub nie masz dostępu do sieci, zadbaj aby przechowywane dane były w bezpieczny sposób zarchiwizowane./ źródło www.uodo.gov.pl

W sytuacjach kryzysowych najważniejsza jest czujność i rozwaga.  Jak może skończyć się nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad pisaliśmy  w artykule o oszustwach „na koronawirusa” , dostępny tutaj.

 

 

Zobacz również: