Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowe zasady opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych

20 lutego 2015 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej została podpisana przez Prezydenta. Nowe przepisy zawierają kompleksowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Nowelizacja, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadza między innymi definicję przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także definicję wydatków.

Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami nieopodatkowanymi).

Stawka podatku od omawianego rodzaju przychodów w dalszym ciągu wynosić będzie 75% podstawy opodatkowania, jednak jeżeli w toku postępowania podatkowego albo postępowania kontrolnego organ ustali źródło pochodzenia tych przychodów, to będą one podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych we właściwych przepisach.

Istotną zmianą jest ograniczenie okresu, w jakim może powstać zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – zobowiązanie takie nie powstanie, jeżeli decyzja je ustalająca zostanie doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie.

Ponadto zgodnie z przepisami przejściowymi w okresie od dnia 28 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zobowiązanie z tytułu omawianego rodzaju przychodów nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca zobowiązanie zostanie doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie, nieznajdujące pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Powyższe oznacza, że poniesione do końca 2009 roku wydatki i zgromadzone do końca tego roku mienie, które nie znajdują pokrycia w przychodach opodatkowanych lub  wolnych od opodatkowania, nie będą mogą już zostać opodatkowane jako przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych.