Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Niedopuszczalne jest ograniczenie prokury do działania wyłącznie z członkiem zarządu

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. III CZP 34/14), zgodnie z którą niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Uchwała zmienia stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale składu 3 sędziów z dnia 27 maja 2001 r. (sygn. III CZP 6/01), w której Sąd uznał, że dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. 

Wobec wielu rozbieżności odnośnie pojęcia tzw. „prokury niewłaściwej” i dopuszczalności jej udzielania, podjęcie omawianej uchwały powinno przyczynić się do ujednolicenia praktyki stosowania prawa.