Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Brak obowiązku składania do KRS uwierzytelnionych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentacji

Z dniem 15.01.2015 r. uchylony został obowiązek dołączania do wniosków o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym uwierzytelnionych wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania lub prokurenta. Do wniosku należy jednak dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.

Powyższe zasady obowiązują zarówno przy składaniu wniosków o rejestrację podmiotów, jak i przy zgłaszaniu zmian w zakresie osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wpisanego do KRS.

 

Obowiązek załączenia zgody osoby reprezentującej podmiot wpisany do KRS, likwidatora lub prokurenta na ich powołanie nie obowiązuje w następujących przypadkach:

1)     jeżeli wniosek o wpis do KRS jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo

2)     jeżeli osoba ta udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo

 

3)   jeżeli jej zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.