Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – wprowadzenie odpowiedzialności podmiotu trzeciego

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., wprowadzono podstawę odpowiedzialności podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy zasoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za szkodę zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

Nowelizacja wprowadziła do prawa zamówień publicznych art. 26 ust. 2e. Przepis ten przewiduje solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu, który udostępnił wykonawcy swoje zasoby (na podstawie art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych) za szkodę powstałą wskutek braku rzeczywistego udostępnienia tych zasobów. Podmiot trzeci nie poniesie jednak odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że nie ponosi winy w nieudostępnieniu wykonawcy zasobów.

Nowelizacja w tym zakresie ma na celu zapewnienie rzeczywistego wykonywania zobowiązań podmiotów trzecich do udostępnienia wykonawcom zasobów oraz ograniczenie zjawiska tak zwanego „handlu referencjami”.