Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowelizacja prawa zamówień publicznych – możliwość powoływania się na zdolności ekonomiczne podmiotu trzeciego wynika już wprost z ustawy

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 19 października 2014 r., zmianie uległ art. 26 ust. 2b, który przewiduje możliwość polegania przez wykonawców na zasobach podmiotów trzecich.

Nowelizacja do katalogu zasobów podmiotów trzecich, na których mogą polegać wykonawcy, dodała zdolności ekonomiczne. Dotychczas możliwość polegania przez wykonawców na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów była dopuszczana w wyniku dokonywania „prounijnej” wykładni przepisów prawa zamówień publicznych. W wyniku zmiany art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych, możliwość taka wynika już wprost z przepisów polskiego prawa.