Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowelizacja w zakresie egzekucji zagranicznych orzeczeń i ugód

W dniu 10 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r. poz.2), która uzupełnia i dostosowuje prawo polskie do przyjętych przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzeń: 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

 Zgodnie z nowelizacją, orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych, a także ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej mogą być egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Analogiczne zasady dotyczą polskich orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, które będą wykonywane w innych państwach UE. Głównym celem nowelizacji jest ułatwienie wierzycielom egzekwowanie unijnych orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych. W praktyce, nowe przepisy powinny skrócić czas prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz zmniejszyć koszty obsługi tego procesu. Nowe rozwiązania mają też ułatwić uznawanie i wykonywanie, orzeczonych za granicą w sprawach cywilnych, tzw. środków ochrony, jak np. zakazów zbliżania się do poszkodowanego i przebywania w miejscu jego zamieszkania.