Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Obowiązek dostosowania wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej

1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące sposobu dokonywania wpisów w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej.

Obecnie w rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się nie więcej niż dziesięć pozycji przedmiotu działalności gospodarczej (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

 

W związku ze zmianą przepisów podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie zmiany w zakresie PKD powinno nastąpić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie zmian (czyli do dnia 1 grudnia 2019 r.) Zgłoszenie zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej – o ile związane będzie wyłącznie z obowiązkiem dostosowania wpisu do nowych przepisów – nie wymaga zmiany umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu.