Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Sejm przyjął zmianę ustawy o obligacjach – nowe rozwiązania w zakresie obligacji nieskarbowych

28 listopada 2014 r. Sejm przekazał Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu projekt zmian ustawy o obligacjach. Zmiany mają na celu dostosowanie obecnej regulacji do współczesnych potrzeb rynku.

 Zmiany wprowadzają szereg nowych instrumentów dostępnych emitentom obligacji. Wśród nich można wskazać możliwość zwołania przez emitenta zgromadzenia obligatariuszy, które będzie miało wpływ na ewentualne zmiany warunków emisji. Projekt przewiduje również wprowadzenie dwóch nowych rodzajów obligacji – będą to obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste. Ponadto, zmiany mają na celu rozstrzygnięcie wątpliwości, które powstały na gruncie dotychczas obowiązującej regulacji, uporządkowanie systematyki ustawy, oraz ujednolicenie zastosowanego nazewnictwa.