Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Skarga na niekorzystną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie zawsze wskazana

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2399/12) zasada zakazu orzekania na niekorzyść skarżącego nie ma zastosowania do indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że interpretacja podatkowa nie jest aktem administracyjnym rozstrzygającym o prawach i obowiązkach adresata. W interpretacji zawarta jest jedynie wykładnia przepisów i możliwość ich zastosowania na tle przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. Dopiero zastosowanie się do interpretacji przez jej adresata może spowodować powstanie ochrony prawnej – sam fakt wydania interpretacji nie rodzi zaś dla adresata wiążących skutków prawnych. W przypadku wniesienia skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego możliwe jest więc wydanie wyroku na niekorzyść skarżącego.