Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji sądowej

Wyłącznie spod egzekucji sądowej przedmiotów, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny, ze względu na jego niepełnosprawność.

W dniu 18 września 2014 r., weszła z życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.1091), która poprzez dodanie pkt 9 do artykułu 829 k.p.c., rozszerzyła katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji komorniczej, o przedmioty niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny, ze względu na jego niepełnosprawność. Nowelizacja ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby uniemożliwić prowadzenie postępowań egzekucyjnych odnośnie przedmiotów niezbędnych osobom niepełnosprawnym do funkcjonowania w społeczeństwie, takich jak np. wózek inwalidzki. Znowelizowane przepisy mają zastosowanie również do już toczących się postępowań egzekucyjnych.