Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nadawania klauzuli wykonalności

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nadawania klauzuli wykonalności

Klauzula wykonalności nie zawsze musi zawierać numer PESEL/KRS

W dniu 30 maja 2014 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna podjął Uchwałę (III CZP 22/14) zgodnie z którą, nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed dniem 7 lipca 2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach sądowych wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie umieszcza się numeru PESEL bądź NIP  dłużnika będącego osobą fizyczną, bądź numeru KRS w przypadku gdy podmiot podlega rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Zobacz również: