Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Podwyższenie progów stosowania przepisów prawa zamówień publicznych

Dnia 15 stycznia 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować przepisy ustawy. Próg został podwyższony z 14.000 euro do 30.000 euro.

Jednakże dodatkowo podwyższono próg dla zamawiających z sektora finansów publicznych oraz zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (134.000 euro), oraz dla pozostałych zamawiających (207.000 euro), jeżeli przedmiotem zamówienia będą:

  1. dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, oraz
  2. dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub związanej z gromadzeniem muzealiów lub materiałów bibliotecznych przez biblioteki, jeżeli zamówienie nie służy wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe na potrzeby bieżącej działalności.