Tańsze postępowanie komornicze

Tańsze postępowanie komornicze

26 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którą obniżono opłaty egzekucyjne pobierane w przypadku umorzenia postępowania.

Komornik zwróci opłatę dłużnikowi, jeżeli okaże się, że orzeczenie nie powinno zostać wykonane.
Obniżono dolną granicę opłaty pobieranej w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela lub ze względu na jego bezczynność – z 1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zmiany te stanowią dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt P 13/11), gdzie za niezgodne z Konstytucją uznano pobieranie od dłużnika opłaty stosunkowej w każdym wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego.

Zobacz również: