Sprzedaż za pośrednictwem Internetu

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu

Sprzedający nie może uzależniać rozpatrzenia reklamacji od spisania protokołu szkody przy kurierze, który dostarczył przesyłkę.

Zobacz również: