Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

W przypadku upadłości wykonawcy / gwaranta należy oszacować wartość całej udzielonej przez niego gwarancji

W związku z upadłością wykonawcy (gwaranta) pojawia się pytanie, jaką wierzytelność powinien zgłosić inwestor sędziemu komisarzowi. Czy powinien oszacować koszt usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji czy też zgłosić wartość całej udzielonej przez upadłego gwarancji. W piśmiennictwie reprezentowany jest pogląd, zgodnie z którym na skutek upadłości wykonawcy gwaranta, należy oszacować wartość całej udzielonej przez niego gwarancji i wierzytelność z tego tytułu zgłosić sędziemu komisarzowi.